Magyar Örökség Díjat kapott a marosvásárhelyi katolikus iskola

Megerősítés és erkölcsi elismerés

0
2716
Fotók: Szőts László

A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum bekerült a Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumába azzal, hogy június 22-én a Magyar Örökség Díjban részesült.

A Magyar Örökség kilencvenötödik díjátadó ünnepségét a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartották, a díjat Demeter László baróti muzeológus, könyvkiadó, művelődés-szervező adta át Tamás Zsolt József igazgatónak, az iskola nevét a rangos kitüntetés fémjelzés, nevét pedig az Aranykönyv őrzi. Az iskolát dr. Holló László egyetemi előadótanár, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kar dékánhelyettese, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány Igazgatótanácsának elnöke méltatta.

A Magyarországért Alapítvány kurátorai úgy határoztak,
jeles bizottságot kérnek fel arra a célra, hogy együtt munkálkodva
a „Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumát” létrehozzák. A Magyar Örökség és Európa Egyesület által ezen szándék szellemében megerősített bizottság 2019. június 22-én a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében kinyilvánítja, hogy „A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum Magyar Örökség, amiről ezen oklevél bizonyságot tesz.” A Marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum
nevét az Aranykönyv őrzi – olvasható az oklevélen.

Holló László laudációja:

Az erdélyi magyarság történelmét az utóbbi száz esztendőben olyan kiemelkedő személyiségek és intézmények határozták meg, akik és amelyek a magyar közösség érdekeit megingathatatlan kiállásukkal szolgálták. Bár mindenkor szükség van az ilyen kiállásra, azt hihetnénk, hogy egy egyszerű erdélyi felekezeti középiskola igazgatójának, tanári karának, diákjainak és szülői közösségének a 21. század eleji Európában nem az a feladata, hogy rendíthetetlen helytállásról, a létért való küzdelemről tegyen tanúságot és az iskola ily módon emelkedjen ki a többi hasonló jellegű oktatási intézmény közül, ami megtisztelő díjra érdemesíti. Most a Magyar Örökség és Európa Egyesület Magyar Örökség-díj Bírálóbizottsága a hajdani Erdélyi Római Katolikus Státus marosvásárhelyi Státusfőgimnáziumának örökébe lépő marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumnak ítélte a Magyar Örökség kitüntető címet.

Ez az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány kezdeményezésére 2015-ben létrehozott oktatási intézmény, egy iskola a többi iskola között. Mégis önmagában is rendkívül értékes oktatói és diákjai számára egyaránt, hiszen több száz éves katolikus felekezeti oktatási hagyomány örökösének tudhatja magát. Az évszázadok során nagy emberek tanítottak benne és tanult emberek, a régió értelmiségi rétegének egy jó része került ki belőle. Patinája van a névnek és patinája van az épületnek, amit a „genius loci”, a hely itt uralkodó és innen kisugárzó szelleme kölcsönöz.
Az iskola 2015-ös újraalapítását követően a tanárok és diákok büszkén és boldogan léptek a hajdani marosvásárhelyi státusfőgimnázium tanárainak és tanulóinak örökébe. Nem mindenki örült az értékteremtésnek, ezért megakadályozták ezt a munkát. Megszüntették az iskolát. A diákok már nem a házi feladatért, hanem az iskoláért aggódtak. A szülők a Korrupcióellenes Ügyészség zaklatásait viselték. A tanárok a munkahelyük elvesztésének bizonytalanságát élték át. Az igazgató ügyészségi intézkedés folytán be sem léphetett az iskolába.
Azonban továbbra is voltak gyerekek, voltak szülők, voltak tanárok és volt igazgatója – ha akadályoztatva is – az iskolának.
Ugyanakkor az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány mellett volt sok jóakaratú ember és segítőkész, az iskola értékeit nagyra tartó intézmény, így a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, amely profilja szerint ebben az esetbe is szolgálta a romániai magyarság érdekét, és a Magyar Kormány, amely határozottan felemelte szavát hogy ez az iskola megmaradhasson. Közösen sikerült. Poraiból főnixmadárként ismét felemelkedett és ezzel a munkával és harccal még értékesebbé vált. Most hozzáadott értéket képvisel az iskola közössége számára minden, az alapítással, valamint a megszüntetéssel és újjáalapítással kapcsolatban elviselt bizonytalanság és félelem, minden bátor kiállás és áldozathozatal, minden elmondott fohász, ami most ilyen formában is jutalmazást nyer.

Utalnunk kell arra, hogy a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum nem csupán az állami intézmények részéről jövő meghurcoltatás által elszenvedett nehézségek okán érdemel kiemelt figyelmet, megbecsülést és díjat. A rövid, mindössze három éves – 2015–2017 és 2018–2019 közötti – fennállása alatt a bizonytalanságok ellenére – a „csak azért is” nekifeszülésével – sok diák kifejezetten ebbe az iskolába kérte felvételét, sok szülő ide íratta gyerekét, mert garanciát láttak benne a megfelelő nevelésre és a színvonalas oktatásra.
A nagy érdeklődésnek, valamint az intézményt kiváló szaktudással, közösségkovácsoló erővel, kiemelkedő erkölcsi tartással vezető dr. Tamási Zsolt József igazgató és az oktatói közösség kiváló munkájának köszönhetően, az iskola – annak ellenére, hogy mindössze egy, négy éve megalakult, majd egy évvel ezelőtt újjáalakult iskoláról van szó – megalakulását követően tanulmányi szempontból is azonnal felzárkózott a legpatinásabb erdélyi magyar iskolák közé. Tanárai és tanulói igazi közösséggé kovácsolódtak és ez utóbbiak a különböző megmérettetéseken kiválóan helyt álltak. Az iskola magyar és román testvériskolákkal bel- és külföldön kialakított jó kapcsolata egyaránt az iskola jó hírnevét és a társadalmi megbecsülését szolgálja.

A díjat adományozó egyesület bevallottan feladatának tartja a magyar értékek felmutatását a jelen számára és megőrzését az utókornak. A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum, annak igazgatója, tanári kara, illetve diák- és szülői közössége számára a most átadásra kerülő Magyar Örökség Díj erkölcsi elismerést jelent és további munkájukhoz megerősítést kölcsönöz.

Isten áldását kérem a Magyar Örökség-díj Bírálóbizottsága tagjaira, valamint az ez alkalommal kitüntetett Iskola minden tanulójára és tanárára.