Töredékek az 1938-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus történetéből

0
2136
Utolsó vacsora-ábrázolás

A 19. század második felétől az európai országokban rendkívüli fejlődésnek indultak azok a kezdeményezések, melyek az eucharisztia tiszteletét akarták előmozdítani. Az eucharisztikus kongresszusok műve az 1870-es évek után születik meg. A cél az volt, hogy az oltáriszentség tiszteletét egyesítsék nagy létszámú eseményekkel, s ezáltal érzékennyé tegyék az embereket az eucharisztikus „jelenlét” iránt. Az első eucharisztikus kongresszust a francia Lille városában tartották meg. A kongresszust követően a szervezők szerették volna, ha az esemény időközönként megismétlődik.
Jövő szeptember 13-20. között Budapest ad otthont az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak. A teljes magyar fővárost behálózó eseményre azonban nem csak Budapest, de az erdélyi egyházmegyék is készülnek. A pontos programokig kis történelmi visszatekintéssel hangolódhatunk a nagy eseményre.

Miben volt nagy és kivételes az 1938-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten? A két világháború közötti Magyarország legnagyobb egyházi, de egyben társadalmi eseménye is volt az eucharisztia ünnepe Budapesten. Azt írják az eseményről, hogy több országból érkeztek a résztvevők, természetesen Erdélyből is. Az 1938-as emlékkönyv szerint csak fiatalok 150 ezren voltak, külön rendkívüli eseménynek számított a férfiak éjszakai szentségimádása, de érdekessége, hogy 14 bíboros, 48 érsek és 97 püspök is jelen volt az ünnepségen.

A gyulafehérvári érseki levéltár szerint az akkori püspök Vorbuchner Adolf az Erdélyi Római Katolikus Népszövetséget bízta meg a Kongresszuson való részvétel előkészítésével Erdélyben. A levelezésekből kiderül, hogy az ügy fő mozgatója Gyárfás Elemér, aki Alexandru Theodor Cisar (1924–1954) bukaresti érsekkel tárgyalt elsőként az előkészület lehetőségeiről, ugyanis az érsek tudott segíteni abban, hogy a román kormány engedélyezze a részvételt, az útlevelek és vízum kibocsátását. Külön engedélyre volt szükség az állami cenzúra részéről, hogy a nagy nemzetközi eseményre kiadott Bangha Béla SJ által készített latin nyelvű füzetet Budapestről behozhassák és terjeszthessék.

A levelezésekből az is kiderült, hogy az eseményre Erdélyből a bukaresti Wagon Lits utazási iroda szolgáltatását vették igénybe, hogy eljussanak Budapestre, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. A készület érdekessége, hogy a három erdélyi latin szertartású egyházmegye mellett részt vett a bukaresti és a jászvásári egyházmegye is, a görögkatolikusok viszont sérelmeikre hivatkozva távol maradtak az eseménytől.
Pacelli bíboros a magyar fővárost a béke és a szeretet városának nevezte, miközben a szomszédos határokon forrt a békétlenség és alakult az újabb háborús gócpontok lávája. Az erdélyi résztvevők igazi áldozatokat hoztak,

hogy a Kongresszuson részt vegyenek! Ez jövőre sem lesz másként, hiszen tudjuk kegyelmi időket élünk, a lényeg a miénk! Előbb Ferenc pápa Csíksomlyón, aztán az Oltáriszentség ünnepe Budapesten. Legyen a jelen kor kihívásai közepette lelki-egészségünkre a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK), ahol életadó Istenünkkel találkozhatunk és lelkiekben növekedhetünk.

Csíki Szabolcs

***

Imádkozz velünk!

Mennyei Atyánk,
minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben
velünk levő Krisztust felismerjük
s egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
s az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk,
Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.

***

Tatăl nostru ceresc,
izvorul oricărei vieți!
Trimite Duhul tău cel Sfânt,
ca să-l putem recunoaște pe Cristos,
care s-a jertfit pentru noi
și este prezent în mijlocul nostru
în Sfântul Sacrament al Altarului,
și să-l putem iubi din ce în ce mai mult!
El este Domnul și Învățătorul nostru,
prietenul și hrana,
tămăduitorul și pacea noastră.
Dă-ne curaj, Doamne, ca să putem duce
puterea și bucuria lui la toți oamenii!
Dă-ne, ca timpul de pregătire și
celebrarea Congresului Euharistic
să fi e spre înnoirea sufl etească
a întregii noastre comunități de credincioși,
a capitalei, a poporului nostru,
a Europei și a lumii!
Amin.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) gyulafehérvári főegyházmegye előkészítő bizottság tagjai:

Jakubinyi György érsek Veress Sándor-Levente kászonújfalvi plébánost nevezte ki egyházmegyei koordinátorrá. A kinevezést követően egy kisebb csoport létesült, akik együtt gondolkodnak, terveznek az előkészületi időben. A csoport tagjai: Balla Imre segédlelkész, Csíki Szabolcs segédlelkész, Molnár Izabella pasztorális asszisztens, Zsombori Zsolt és Zsombori Angella székelyudvarhelyi házaspár.