Főpásztori köszönetnyilvánítás a pápalátogatás után

0
1935
Jakubinyi György érsek és Ferenc pápa a csíksomlyói szentmisén/Fotó: MTI

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek köszönetnyilvánító levélben fejezte ki háláját a pápalátogatás után. A főpásztor szavait olvashatják az alábbiakban magyarul és románul:

Szentatyánk csíksomlyói látogatása után, örömmel és hálával a szívemben köszönetem szeretném kifejezni. Őszinte hálával tartozunk a minket szerető Mennyei Atyának, hogy megadta azt a kegyet, hogy Krisztus földi helytartója, Ferenc pápa személyében hozzánk látogathatott. Gyermeki köszönetünk szóljon Ferenc szentatyának, hogy vállalta ezt a nem kis áldozattal járó zarándoklatot. A jó isten áldása kísérje péteri szolgálatában, hogy minél több keresztényt tudjon megerősíteni a krisztusi hitben.

Minden elismerés és köszönet a szervezésben résztvevő főegyházmegyei koordinátoroknak és munkatársaiknak, az önkénteseknek és minden jóakaratú embernek, élükön lelkipásztorainkkal és híveinkkel, akik munkával és imádsággal járultak hozzá, hogy ez a történelmi esemény örök emlékként megmaradjon székely népünk történetében.

Testvéri köszönetemet szeretném tolmácsolni a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hozzánk zarándokoló tagjainak, a több ezer anyaországi zarándoknak, akikkel együtt mutathattuk be az ünnepi szentmisét. Köszönet az ünnepi szentmisén résztvevő közjogi méltóságoknak, politikusoknak, különféle szervezetek képviselőinek, akik eljöttek, hogy a rossz idő ellenére is velünk ünnepeljenek. Megköszönve valamennyi résztvevő áldozatát, fegyelmezett részvételét, kérem a csíksomlyói Segítő Szűzanya anyai oltalmát és közbenjárását az elkövetkező időre is.

Számunkra Táborhegy volt a pápalátogatás napja, mert együtt örülhettünk, a csíksomlyói Szűzanya jelenlétében Szent Péter utódjával. Az apostolokhoz hasonlóan lejöttünk a hegyről, de szívünkben őrizzük az ott megtapasztalt örömöt és békét, a túláradó kegyelmekkel együtt.

Arra kérlek, testvéreim, hogy a hétköznapi életbe visszatérve, megerősödve őseink hitében és erényeiben folytassuk a mindennapi küzdelmet és helytállást. Erősítsen ebben az elhatározásunkban a pünkösdkor kiáradó Szentlélek hét ajándéka.

După vizita Sfântului Părinte, aș dori să îmi exprim mulțumirile cu bucurie și recunoștință cordială. Suntem plini de recunoștință pentru iubirea tatălui ceresc, pentru că ne-a oferit bucuria de a ne vizita prin persoana vicarului lui Cristos, papa Francisc. Mulțumirea noastră se îndreaptă spre papa Francisc, pentru că a acceptat să facă acest pelerinaj cu nu puține sacrificii. Binecuvântarea lui Dumnezeu să îl călăuzească în slujirea sa petrină, pentru a putea întări cât mai mulți creștini.

Adresăm întreaga noastră recunoștință și mulțumire pentru de organizare coordonatorilor arhidiecezani și ajutoarelor lor, voluntarilor și tuturor oamenilor de bunăvoință, preoților și credincioșilor noștri, care prin munca și rugăciunea lor ne-au ajutat pentru ca acest eveniment istoric să rămână o amintire veșnică în istoria poporului nostru creștin.

Aș dori să mulțumesc membrilor Conferinței Episcopale Maghiare care au venit la Șumuleu Ciuc și miilor de pelerini veniți din Ungaria pentru a sărbători împreună Sfânta Liturghie. Mulțumim pentru prezența la Sfânta Liturghie demnitarilor de stat, politicienilor, membrilor diferitelor organizații, care au venit în ciuda vremii neprielnice să sărbătorească cu noi. Mulțumind pentru jertfa și participarea demnă şi civilizată tuturor participanților, cer ajutorul, protecția maternă și mijlocirea Sfintei Fecioare de la Șumuleu Ciuc și pentru timpul care vine.

Pentru noi ziua vizitei Sfântului Părinte a fost ca o călătorie pe Muntele Tabor, pentru că ne-am bucurat de prezența Sfintei Fecioare împreună cu urmașul lui Petru. La fel ca apostolii, am coborât de pe munte păstrând în inima noastră pacea și bucuria trăite acolo, împreună cu revărsarea harului divin. De aceea vă rog că, întorcându-vă la viața cotidiană, să vă întăriți în virtuțile și credința strămoșilor şi să continuați lupta statornică de zi cu zi. Duhul Sfânt, care coboară din nou peste noi cu cele șapte daruri ale sale în Sărbătoarea Rusaliilor, să ne întărească în această hotărâre.