Pünkösd

0
2377
• Fotó: pixabay.com

Ma beteljesedett húsvét csodája, Jézus nagy ajándékát köszöntjük, a Szentlelket, a Szentháromság harmadik személyét, akiben Isten szeretete kiáradt a világra. A mai nap csodáktól hangos, az embereket elválasztó és megosztó nyelvi határok eltűnnek, mindenki érti az apostolok hirdette örömhírt. Ha sokszor azt tapasztaljuk, hogy azok a dolgok, esetleg értékek a fontosak, amelyek elválasztanak, pünkösd ennek az ellenkezőjére akar megtanítani. Ezért imádkoztuk a szentmise bevezető könyörgésében: a világon szétszóródott sokféle nemzet közös nyelvre találjon, és neved megvallásában egyesüljön. Ez az első pünkösd igazi nagy csodája. A másodikat néha elfeledjük.

Az apostolok ezen a napon a Szentlélek erejében lesznek Jézus tanítványai. Már nem félnek, minden elővigyázatosságot félretesznek és elkezdenek tanúskodva beszélni. Az imádságban töltött napok, a felkészülés képessé tette őket a Szentlélek befogadására és elfogadására. Húsvét után még nagyon sokszor hátrafelé néztek, a múltban éltek. Pünkösd napjától megtanulnak előre nézni, a jövőbe. A titok, amelyet nehezen tudtak elfogadni, maradt: Jézusnak miért kellett meghalnia? A feltámadás jövőt ígérő kegyelmét és valóságát igazán a mai napon értették meg. A múltban való maradás legtöbbször a borúlátás, a sértődöttség, szomorúság, a sebek feltépésének életformája. A harag és elutasítás az eredménye. Például haragudni lehet azokra, akik Jézust elítélték és megölték. Aki ebből az életállapotból és felfogásból nem tud kilépni, az nem tapasztalta meg, hogy Jézus feltámadt és él. Jézus arra tanított, pünkösd ezt tanúsítja, hogy aki a múltban él, az a halott Krisztust tiszteli, aki szeret és nyitott a másik ember felé, az hisz igazán a feltámadott Krisztusban. A Szentlélek eljövetele minden évben erre akar emlékeztetni, a húsvéti kegyelmeket, a Szentlélek osztogatja bőkezűen azoknak, akik felmerik nyitni a zárt ajtókat, akik mernek és akarnak jövőt. Jézus zárt ajtók mögött találja tanítványait, a Szentlélek szintén bezárkózva találja az imádkozó apostolokat, de a Lélek ereje betöltötte őket és elindította, bátrakká tette. Olyan szomorú, ha mi is megmaradunk saját bezárt életükben, bezárt félelmeinkkel, bezárt szívvel.

Csodálatos dolgoknak lehettünk részesei, itt járt Ferenc pápa, majd a pünkösdi búcsún Csíksomlyón ismét hatalmas tömeg tett tanúságot a hitéről. A Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. Ne engedjük, hogy a félelem és szomorúság elvegye a reményünket,ami jogos, mert a halottak jogait is el akarják venni és megtagadni az Úz-völgyében. De ne engedjük, hogy a harag és gyűlölet eluralkodjék rajtunk.

A Szentlélekkel merjünk hinni és remélni, Isten nagyobb, mint az emberi rosszaság. Isten ma is egyesíteni akar, testvérré tenné. Sokan vannak, akik hasonlóan gondolkodnak és éreznek,azok igazán a testvéreink, akik a békesség munkatársai.Aki feltámasztotta Krisztust a halálból, ma is fel tud támasztani minden halottnak hitt eszmét és reményt:nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy féljetek, hanem a gyermekké fogadás Lelkét. Abba, Atya, így szólíthatjuk az Istent.Jézus húsvéti köszöntése és kérése ma ismét nagyon aktuális: Békesség nektek! Vegyétek a Szentlelket! Bocsássatok meg azoknak, akik ellenetek vétettek! Aki gyűlöl és nem tud megbocsátani, az valójában önmagában megöli  az emberséget, a hitet, a jövőt. Nem lesz képes békében és nyugodtan élni, sem Istennel, sem embertársaival, sem önmagával. Legyünk büszkék Kolozsvárra a tegnap esti közös tüntetés miatt: vannak normális emberek is!

A szeretethez, a megbocsátáshoz bátorság kell, én hiszem, hogy a Szentlélek megadja nekünk is, ahogyan az apostolokat is bátrakká tette. Ma különösen kérjük a bölcsesség ajándékát a Szentlélektől.

Nóda Mózes