A pápalátogatásért adtak hálát Csíksomlyón

0
3101
Hála az önkéntesekért. Fotó: Gegő Imre/Gyulafehérvári Caritas

A csíksomlyói kegytemplomban hálaadó szentmisét mutattak be
június 5-én, szerdán este Ferenc pápa látogatásáért, illetve köszönetet mondtak az önkénteseknek, szervezőknek és támogatóknak, akik segítettek a látogatás szervezésében.

Szent Bonifác vértanú püspök emléknapján adtak hálát Ferenc pápa romániai apostoli látogatásáért a csíksomlyói kegytemplomban. Tamás József, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke, a szentmise főcelebránsa az elején háláját fejezte ki, amiért a jó Isten annyi segítőkész embert, önkénteseket, szervezőket, támogatókat rendelt a pápalátogatás ügye mellé, illetve olyanokat, akik a rendkívüli esemény lelki hátterét imádsággal segítették.

Eltörpülnek a szervezés nehézségei az élmény után

„Azt hiszem, úgy vagyunk most itt, mint a szülőasszony, aki fájdalommal hozza világra gyermekét, de a szülés után már nem is emlékszik a gyötrelmekre, örül, hogy ember született a földre. Az elmúlt négy hónap pánikrohamai, széthúzásai, a rengeteg értetlenkedés, kemény kritika, keresztbe tevések, akadályoztatások, riogatások, gyalázkodások nehezedtek ránk, amikkel meg kellett küzdenünk. Most mindezek eltörpülnek annak az élménynek a nyomában, amiben részünk lehetett. A jól végzett munka örömével adhatunk hálát a jó Istennek, hogy megsegített, nem engedett elcsüggedni, a terhek alatt összeroppanni. Legyen hála ezért Ő neki” – fogalmazott prédikációjában a segédpüspök.

Háláját fejezte ki a felkért szervezőknek, a sok önkéntesnek, a támogatóknak, a magyar és román kormány segítségéért, a megyei és a városi tanácsok támogatásáért, az imádságokért, amelyek nélkül nem valósulhatott volna meg a csíksomlyói pápalátogatás.

Fotók: Antal István

„Arra kérem a jó Istent, hogy mindannyiuk szívét töltse be annak a jézusi kijelentésnek a boldogsága, amit Szent Pál a mai Szentleckében idéz: nagyobb boldogság adni, mint kapni. Úgy gondolom, hogy jól vizsgáztunk” – tette hozzá Tamás József. Kiemelte, hogy jól vizsgáztak a pápával való találkozásra eljött zarándokok is, akik a sok negatív vélemény ellenére is fontosnak tartották ezt az együttlétet.

Jézus hágóját a székelység lelke a jövőnek is megtartja

„Amikor zord idő ellenére is a hegyre felfelé igyekvő néptömeget láttam, eszembe jutott az 1991. évi pünkösdi búcsú, amelynek időjárása is hasonló volt a mostanihoz. Akkor hangzott el ez a szép ténymegállapítás: Ennek a népnek vagy a hite hatalmas vagy a bűne óriási, melyért vállalja ezt az áldozatot. És vállalta most is, nem csak a zord idő kellemetlenségét, hanem a biztonságért felelős emberek szigorú, sokszor kellemetlenkedő megnyilvánulását. Jézus hágóját a székely nép lelke, bátorsága, buzgósága, szívóssága teremtette meg és ilyen lelkületével meg is tartja a jövőnek” – fejtette ki szentbeszédében a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke.

Tamás József, a pápalátogatás mottóját felidézve elmondta, milyen szép volna, ha megvalósulna az együtt járás, ha mindnyájan, akik itt élünk, nemzetiségre, vallási felekezetre való tekintet nélkül egyetértésben élnénk, félreértve minden gyűlölködést, háborúskodást, viszálykodást.

„Ferenc pápa lelkipásztori látogatásra jött Krisztus örömhírével, minket megerősíteni őseink hitében és erényeiben, ahogy az egyik hozzászóló írta a közösségi médiában: Ferenc pápa csíksomlyói prédikációja attól volt nagyszerű, hogy az evangélium tanítására épült” – fűzte hozzá a segédpüspök.

Nyeregben maradtunk

„Ma délelőtt felhívott egy kedves barátom és azt kérdezte tőlem, hogy az egyestől tízesig terjedő skálán hányast adnátok magatoknak? Amikor januárban kiderült, hogy jön a szentatya, azt mondtam a barátomnak, nekem elég, ha átmegyünk a vizsgán. Azért, mert tudjuk, hogy nagyon kevés idő állt a rendelkezésünkre, de a jó Isten megjutalmazott emberekkel, a jegyet Ő adja. Nekem ez elég. Nem akarok senkinek sem megfelelni, csak egyedül Neki. Övé legyen a dicsőség és a hála” – ezekkel a szavakkal vezette fel a köszönetnyilvánításokat Sajgó Balázs főkoordinátor, a Caritas lelki igazgatója a szentmise végén, majd név szerint megköszönte a szervezőknek, az önkénteseknek, a sajtóbizottság tagjainak a lelkes munkát, a magyar kormánynak a támogatást, a csíkszeredai városvezetésnek és a megyei önkormányzatnak a segítséget.

„A szervezés során eszembe jutott XVI. Benedek pápa mondása, miszerint, amikor az egyházban valami jó történik, akkor annak ellenszele is lesz. Ezt éreztük, tapasztaltuk, de végig álltuk a sarat, nyeregben voltunk” – mondott köszönetet Urbán Erik ferences tartományfőnök, az erdélyi ferences rendtartomány és a liturgikus bizottság nevében.

Az alkalmon felszólalt Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke is, aki azt mondta, egész Székelyföld számára a megújulást és a továbbhaladás útján való megerősödést is szolgálta Ferenc pápa csíksomlyói látogatása. Úgy tapasztalta, a pápalátogatás hatására zökkenőmentesebben zajlott a napi munka a megyei tanácsnál is.

Csíkszereda alpolgármestere, Szőke Domokos is köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik által megvalósulhatott a pápalátogatás. A közös fotó elkészítése után az önkéntesek névre szóló emléklapot és emlékérmet kaptak.