Megmaradni kereszténynek és magyarnak

0
2097

A máramarosszigeti keresztény családok jövőjéért szervezett előadássorozat utolsó mozzanata zajlott a máriapócsi kegyhely igazgatójának előadásán.

Megmaradni címmel tartott előadást Orosz István, a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely igazgatója a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly Plébánia Oratóriumában zajlott, amely egyben a Keresztény családok, a szórványközösség jövőjének záloga című előadássorozat záró alkalma is volt.

Orosz István, a keresztény családok mai helyzetére utalva elmondta, valójában nem a keresztény családok vannak igazán válságban, hanem az ember gondolkodása. Ebből kiindulva vázolta mindazokat a gondolkodásbeli nézeteket, amelyek ma akadályai egy keresztény család létrejöttének, a gyermekvállalásnak, a hitbeli fejlődésnek. Úgy látja, a kereszténység és a magyarság, főleg a szórványban, csak a gondolkodásmód megváltoztatása útján marad meg. Az előadó kifejtette, nem csak kulturális, nemzeti közösségek szórványairól kell beszélnünk, hanem be kell látnunk azt, hogy maga a kereszténység is szórványban él. És amikor ezt állítja, Orosz István nem csak a számbelileg még valahogyan éldegélő közösségekre gondol, hanem a hitüket a maga Krisztusi valóságában megélő emberekre és családokra is, akik nagyon kevesen vannak. Ennek okát az elanyagiasodásban, kommunikációs problémákban, a félelem elhatalmasodásában és a szexualitás igazi értelmének figyelmen kívül hagyásában látja. Szerinte a gyermektelenség oka legtöbbször az alaptalan félelem, az isteni gondviselésbe vetett bizalom hiánya, a folyamatosan az anyagiak hiányára való hivatkozás, elkényelmesedés.

„A közösségek szétesését elősegíti az egymással és Istennel való kommunikáció hiánya. Az Istennel való folyamatos kapcsolattartás hiánya nem teszi az embert kereszténnyé. Keresztény nem az, aki vasárnaponként részt vesz a szentmisén, hanem az, akit keresztény gondolkodása és életvitele miatt lehet annak nevezni, akit életében már kinevették azért, mert kiállt krisztusi elvei mellett, de még inkább, aki bármikor kész életét adni Krisztusért. Ez a fajta hit pedig csakis a Szentháromságos egy Istennel való személyes találkozás által jöhet létre” – fogalmazott a máriapócsi előadó.

A magyarság megmaradása kapcsán hozzátette: csakis a szigorúan felvállalt identitás ápolásával és megélésével lehetséges magyarként megmaradni. Hozzáfűzte: nem attól lesz magyar valaki, mert utálja a másik nemzetiséget, hanem attól, hogy magyarul gondolkodik és cselekszik.

Orosz Krisztofer Levente