Barátaimnak mondalak titeket

0
1642
Fotók: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Az Úr barátai, dicsőítő és példamutató szolgái a ministránsok: mintegy kétszázötven szatmári egyházmegyés ministráns vett részt a Mikolában rendezett éves találkozójukon, május 25-én.

Jókedv, az új barátságok születésének izgalma, a találkozás öröme jellemezte az idei szatmári egyházmegyei ministránstalálkozót, amelyet a püspökség ifjúsági irodája szervezett május 25-én, szombaton, a mikolai Szűz Mária Királynő Plébánián. A mintegy 250 ministráns 25 plébániáról érkezett, a csapatok pedig már reggel megmutatták kreativitásukat: plakátkiállításon büszkélkedtek egymásnak plébániaközösségük értékeivel. A rendezők már a plakátokat is pontozták, ahogyan a nap folyamán a tudást felmérő, illetve az ügyességi vetélkedőkön is folyamatosan pontokat gyűjthettek a csapatok. Így ismerkedtek meg jobban Ferenc pápa életével és személyével, a közelgő pápalátogatás részleteivel, de számot adtak liturgikus ismereteikről is. A versenyben ugyanakkor egy percre sem feledkeztek el arról, hogy odafigyeljenek egymásra, ne gyűrjenek maguk mögé senkit, ne legyőzni akarják a másikat, hanem vele együtt haladni.

„Szeret minket az Isten”

A találkozó szentmiséjére csatlakozott ministránsaihoz Schönberger Jenő megyéspüspök, aki már a legszentebb áldozat bemutatásának elején emlékeztette a fiatalokat, szereti őket a jó Isten.

„A ministráns szó hasonló tőről fakad, mint a miniszter, és mindkettő szolgát jelent. A miniszterek embereknek szolgálnak, a ministránsok pedig Istennek, így a miniszteri hivatalnál is dicsőbb az a szolgálat, amit ti végeztek. Kedves ministránsaim, gondolkodjatok el rajta, hogy ezt az igen nagy megtiszteltetést, amit a jó Isten meghívásként felétek küld, hogyan fogadjátok? Amikor az oltár körül álltok, eszetekbe jut, hogy valóban Istennek szolgáltok? Nem mindegy, hogyan álltok az oltár mellett, hiszen akik szembe néznek veletek, az összeszedettségetek által tudnak igazán Istenhez kapcsolódni. Soha ne botránkoztassatok meg senkit, amikor az oltár előtt álltok. Jó együtt lenni, együtt Istent dicsérni, mert ahol szeretetben vagytok, ott még inkább megérzik Isten szeretetét is. Reméljük, mindannyian megéreztétek, szeret bennünket az Isten” – fogalmazott a főpásztor.

Linzenbold Szabolcs székesegyházi káplán szentbeszédében szintén a ministráns személyét, annak jellemzőit emelte ki.

„A ministrálással kapcsolatban három szó jut eszembe: a szolgálat, az imádság és Isten dicsőítése. Ez alapja kell, hogy legyen minden ministráns életének. Ahogy a püspök atya is említette, mindannyian az Úr szolgái vagytok. De Jézus később azt mondja a tanítványoknak és nekünk is: »nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura, barátaimnak mondalak titeket« (Jn 15,15). Jézus barátai vagytok, ő úgy vár titeket az asztala köré, mint a barátait. Az Úrnak barátként van szüksége rátok” – fogalmazott a káplán. Kiemelte, a ministránsok közösségben tevékenykednek.

Az Úr barátai

„Viccesen azt szokták mondani, a munkához úgy kell hozzáállni, hogy más is odaférjen. Ez különösen igaz a ministrálásra is. Ministránsként nem egyedül a te feladatod mindent elvégezni az oltár körül. Együtt kell dolgozni Isten dicsőségére. Talán megtapasztaltátok már ti is, hogy az ima sokszor jobban megy közösségben, együtt, mint egyedül. Minden szentmisében csatlakozunk a szentek és angyalok kórusához, hogy együtt dicsőítsük az Istent. Jézusnak szolgálni valami természetfeletti, lélekemelő, ami minket is közelebb akar vinni Istenhez. A szentmisében maga Isten akar egészen közel jönni hozzánk, megérinteni minket. Az Úrnak szüksége van rátok mint barátra, aki szeretettel, imádságként, dicsőítésként végzi feladatát az oltár körül” – fejtette ki Linzenbold Szabolcs.

A szentmise végén Barta Barnabás püspöki titkár, ifjúsági és ministránslelkész köszönte meg többek között Antku István mikolai plébánosnak és a helyi közösségnek a vendéglátást, majd a záró áldás után sor került az eredményhirdetésre. Ennek megfelelően a csapatok között első helyen végezett a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly Plébánia ministránsközössége, akik közös kiránduláson vehetnek majd részt, második lett a túrterebesi Nagyboldogasszony Plébánia csoportja – ők közös pizzázásra mennek –, és harmadikok lettek a szatmárnémeti székesegyház ministránsai, akik jövőre nem fizetnek részvételi díjat a találkozón.