Ahol tenni akarás, ott jövő is van

0
2496
Fotók: Sipos Enikő

Átadták és megáldották a felújított temesvári Gerhardinum Római magyar Katolikus Líceum óvodáját. A 110 éves épületben jelenleg 117 magyar gyermek tanul.

A magyar kormány 2016 decemberében indította el az óvodák, bölcsődék, iskola-óvoda komplexumok, kapcsolódó köznevelési intézmények és környezetük építését, felújítását, az óvodapedagógusok képzését, az egészségügyi, sport és rekreációs szolgáltatások fejlesztését, a védőnői szolgálat fejlesztését és a virtuális óvoda létrehozását is magába foglaló Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot. Az Erdélyt, Felvidéket, Kárpátalját, Muravidéket és Horvátországot érintő óvodafejlesztéssel a kormány célja, hogy növekedjen a határon túli magyar óvodások száma.

A program keretében, a temesvári püspökséggel együttműködésben újult meg az elmúlt évben a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Líceum óvodája, továbbá az ebédlő, a konyha és az Aula Magna, amelyek ünnepélyes megáldására és átadására május 23-án, csütörtökön délután került sor. A rendezvényen részt vett dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős miniszteri biztosa is. A Temesvári Római Katolikus Püspökség képviseletében jelen volt Pál József Csaba főpásztor, Dirschl Johann általános helynök, Laus Nikola püspöki irodaigazgató és Szilvágyi Zsolt püspöki helynök, a temesvári Polgármesteri Hivatal részéről Farkas Imre alpolgármester, továbbá Marossy Zoltán Temes megyei RMDSZ-elnök, Halász Ferenc Temes megyei főtanfelügyelő-helyettes, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) partiumi alelnöke, valamint Kiss Ferenc tanfelügyelő. A piarista rend részéről Ruppert József és a rend romániai delegátusa vett részt az eseményen. A meghívottak az egyházmegye több lelkipásztorával, az iskola pedagógusaival, valamint, szüleik kíséretében a gyermekek népes csoportjával ünnepeltek.

Keresztény magyar nevelés

A teljes egészében felújított, reprezentatív nagyterem színpadára elsőként a magyar óvodások sorakoztak fel, akik népdalcsokorral kedveskedtek a hallgatóságnak Filipas Gabriella, Köntös Kinga, László Karola és Ognea Imola óvónők irányításával. Ezt követően Jakab Ilona igazgató lépett mikrofon elé, és üdvözölte a jelenlévőket.

„A jó Isten kegyelméből és a magyar összefogásnak, segítségnek köszönhetően jutottunk el eddig a pillanatig. Ahol szeretet, munka, tenni akarás és összefogás van, ott jövő is van” – fogalmazott köszöntő beszédében Jakab Ilona igazgató. Az idén 110 éves épületben jelenleg 117 magyar gyermek tanul: 31 óvodás, 36 kisiskolás és 50 líceumi tanuló.

Az ünnepélyes szalagátvágást követően dr. Grezsa István miniszteri biztos úgy fogalmazott: a temesvári óvodafejlesztési programnak 1100 oka van. Az ezeréves ok a közös keresztény gyökerekben, a kereszténység megőrzésében rejlik, a közel 100 éves indok pedig az, hogy rövidesen elérkezünk a trianoni szerződés centenáriumához.

„Száz esztendő után túl kell lépni Trianon veszteségein és a veszteségből előnyt kell kovácsolnunk. Ez az előny pedig az, hogy a velünk élő népekkel együtt újra felépítsük a Kárpát-medencét. Minden gyermek esetében, akit idehoznak, sokkal többről van szó, mint a jó színvonalú oktatásról és arról, hogy a szülő biztonságban tudhatja a gyermekét. Minden nappal, amelyben magyar nyelven, magyar mesevilágon keresztül a magyar kultúrához kötődnek a gyermekek, azt a nemzeti közösségi tervet is szolgálják, amely az együttműködésre és kölcsönös tiszteletre épül” – hangsúlyozta a miniszteri biztos.

Kitartással dolgoznak

Farkas Imre alpolgármester is méltatta az eseményt elmondva, hogy nem csupán köztisztviselőként, hanem családapaként is fontosnak tartja a korszerű óvodák kialakítását a helyi közösségek számára.
Halász Ferenc Temes megyei főtanfelügyelő-helyettes beszédében a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program Temes megyei megvalósításait, illetve célkitűzéseit ismertette. Elmondta, a program egy apró lépéssel kezdődött: minden Temes megyei óvoda egy Magyar sarkot (készségfejlesztő játékokat, mesés- és mondókás könyvet tartalmazó csomagot) kapott ajándékba a magyar tanítás erősítéséért. Ugyancsak a program keretében 8 óvoda felszereléseket kapott, emellett szintén 8 óvoda a megyében játszótérrel bővül majd ki az év folyamán.

Pál József Csaba megyéspüspök úgy látja, a tanítók, tanárok reménységgel, kitartással és örömmel dolgoznak. A főpásztor Isten áldását kérte az intézményre, illetve annak minden tanárára, tanítójára, óvónőjére és növendékére. A munkálatok megáldásának szertartását is Pál József Csaba celebrálta. Az ünnepség a kisiskolások csoportjának fellépésével folytatódott, de a rendezvény keretében szervezték meg a magyar tehetségnapot is, amikor a tanintézet jutalomban részesíti mindazokat a növendékeket, akik valamely verseny megyei szakaszán jó eredményt értek el. Az ünnepséget a Fecskevirág néptánccsoport Gyermekjátékok című előadása zárta. A résztvevők végül megtekintették a felújított óvodai termeket és az ebédlőt.

Sipos Enikő