Megmaradni a hitben, minden korban

1
1731
Fotók: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Boldog Scheffler János emléknapján az egyenes jellemű, kitartó keresztény ember példáját ajánlotta a híveknek Szinovácz György.

Hetvenhét éve szentelték Szatmár püspökévé Boldog Scheffler Jánost, aki nehéz időkben vette át a szatmári egyházmegyét, és a végsőkig elmenő, kitartó, életét szeretetből feláldozó pásztorrá lett érte. Emléknapján, május 17-én a szatmári egyházmegye minden plébániatemplomában szentmisét mutattak be tiszteletére, a szatmárnémeti székesegyházban Schönberger Jenő püspök jelenlevő paptestvéreivel közösen este hét órától celebrálta a legszentebb áldozatot. A bevonulást követő megszólalásában kiemelte, a vértanú püspök csak az Úrnak szolgált.

„Ma emlékezünk vértanú püspökünkre, Boldog Scheffler Jánosra, aki arra tanít bennünket, hogy nem lehet két úrnak szolgálni: Istennek szolgál valaki vagy a mammonnak. Nem lehet szavunk igen is meg nem is. Boldog Scheffler János arra tanítja a ma élő keresztényeket, hogy merjék kompromisszum nélkül felvállalni a hitüket, merjenek kiállni a hitükért. Ma nagyon szeretik a kompromisszum szót, szeretik a megalkuvást, de Jézus nem alkudott meg, a szentek nem alkudtak meg és Boldog Scheffler János püspökünk sem alkudott meg, ő mindvégig kitartott. Erre a mindvégig kitartásra buzdít bennünket is az ő példája. Ki mást buzdítana leginkább, mint az övéit, akik között élt és akikért megígérte, hogy halála után is imádkozni fog. Kérjük az ő közbenjárását” – fogalmazott a püspök.

A szentmise szónoka, Szinovácz György mezőpetri plébános folytatta a főpásztor gondolatait. Szentbeszédében Boldog Scheffler János életpéldáján keresztül a hit melletti, megalkuvás nélküli kitartásról beszélt. Mint elmondta, ma sokan feladják hitüket kényelemből vagy akár kisebb megpróbáltatások hatására. Ezzel szemben áll a nagy püspök vértanúi magatartása, a végsőkig elmenő hitvallása.

„Ha vallásos meggyőződésemet és hitemet is eladom, mi marad nekem? Én leszek a legszerencsétlenebb ember a világon, én leszek a szegény ember. Ebben a szentmisében mi, papok imádkozunk paptestvéreinkért, önök, hívek imádkozzanak a rokonaikért, barátaikért, családtagjaikért. Püspök atya, légy a mi közbenjárónk! Add meg nekünk azt a kitartó szellemet, ami benned is volt. Óvj meg bennünket a félelemtől, a hamis toleranciától és add, hogy megmaradjunk őseink hitében, nagyszüleink és szüleink hitében, hiszen azért vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük, szeressük, neki szolgáljunk és ezáltal a mennyországba jussunk” – mondta a plébános.

A szentmise után Schönberger Jenő és asszisztenciája levonult Boldog Scheffler Jánosnak, a székesegyház jobb mellékoltáránál elhelyezett síremlékéhez, ahol a hívekkel közösen elimádkozták a litániáját.