Péteri szolgálat a Biblia tükrében

0
1655

A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánián a péteri szolgálatról tartottak előadást Jó Pásztor vasárnapjának előestéjén, május 11-én.

Ahol Péter, ott az egyház – ez volt a mottója a Katolikus Magyar Bibliatársulat által szervezett délelőttnek, amely a péteri szolgálat bibliai alapjait vizsgálta. A programot Oláh Dénes főesperes előadása vezette be, amely Szent Péter útján kalauzolta végig a résztvevőket, betekintést nyújtva az apostol főbb életszakaszaiba. Elemezte azokat a szentírási részeket, amelyekben Jézus Péterre bízza az egyház vezetését.

Az előadást csoportmunka követte, ahol a résztvevők együtt dolgozva, különböző szempontok szerint mélyíthették el az előadásban elhangzottakat. A beszélgetés és a közös munka célja az volt, hogy a résztvevők Isten igéjét személyessé téve, saját életükre lefordítva tovább éljék azt mindennapi életükben.

„A mai előadás üzenete nagyon biztató: Isten tőlünk nem sikerlistát vár, hanem termést. A föld is csak úgy terem termést, ha azt felszaggatják. Amelyik földet nem szaggatják fel, nem szántják fel, az nem fog értékes termést hozni. Egy ilyen megszenvedett élet, mint amilyen a Péter élete volt, az tud igazi gyümölcsöket teremni. Péter esendősége a mi bűnös emberi mivoltunkat is tükrözi: mindenekelőtt a megtörésben kell, hogy legyen a mi megtérésünk és erőforrásunk, amiből táplálkozhatunk” – fogalmazta meg Magos Orsolya szervező.

Molnár Izabella