A valódi esély kulcsa a minőségi oktatás

Kétnapos szakmai konferenciával zárult a Caritas ötéves projektje

0
1380

Május 8–9-én Minőségi oktatás mindenkinek címmel projektzáró konferenciát szervezett a szatmárnémeti Iparosotthonban a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet.
A Svájci Caritas kezdeményezésére 2014-ben elindult és idén záruló, A szatmári és máramarosi régióban élő romák és más szociálisan hátrányos helyzetű csoportok életkörülményeinek javítása elnevezést viselő projekt célkitűzése az erdődi, túrterebesi és nagybányai roma közösségek felzárkóztatása volt nevelési, közösségfejlesztési és egészségügyi programok által. A Svájci–Román Együttműködési Program keretében társfinanszírozott projektet a Caritas Szervezet a Roma Közösségek kolozsvári Erőforrás Központjával (RKEK) közösen ültette gyakorlatba. A 2018-as projektextenzió révén további Szatmár megyei vidéki településeken élő hátrányos helyzetű közösségek is célcsoportokká váltak.
A kétnapos konferencia házigazdája a projektet koordináló Fülöp Orsolya volt.

A hivatalos megnyitó után az egybegyűlteket Schönberger Jenő megyés püspök, Călin Durla főtanfelügyelő, Cerasela Bănică, a Roma Inclusion Fund programmenedzsere, valamint Berry Kralj, a svájci Caritas projektfelelőse üdvözölte.
Ezt követően Thomas Hackl, a Svájci Caritas romániai képviselője beszélt az ötéves projektről és annak eredményeiről. Az RKEK által gyakorlatba ültetett közösségfejlesztési programok terén nagy megvalósításnak minősítette a szakember azt, hogy a marginalizált közösségek tagjai helyi kezdeményező csoportokat hoztak létre, amelyek a közösség reális problémáit az önkormányzat előtt is képviselték, ezáltal pedig sorsuk aktív alakítóivá váltak.

A Caritas által koordinált oktatási-nevelési programok keretében fokozott hangsúly került az óvodai oktatásra. A számos eredmény közül Thomas Hackl kiemelte, hogy 2018-ban a Caritas gyerekközpontokat látogató 6-14 éves gyermekek 87%-a járt iskolába (2014-ben ez az arány a nagybányai Craica közösségben csupán 20% volt); a 2017/2018-as tanévben a Caritas-központokba járó iskolások 84%-a kapott átmenő osztályzatot; szinte minden iskolás, aki a III. vagy IV. osztályba jut, tud írni-olvasni. A szervezet aktív segítséget nyújtott a projekt keretében az intézményeiből kikerülő VIII. osztályt elvégzett diákok és azok felnőtt családtagjainak a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben.
A gyermekek oktatása mellett a projektben fontos szerepet kapott az oktatók képzése is. A Szatmár Megyei Tanfelügyelőséggel és a BBTE szatmárnémeti kihelyezett tagozatával közösen a 2018-as esztendőben a Caritas számos akkreditált továbbképző tanfolyamot tartott Szatmár és Máramaros megyében aktiváló, hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak.

Stephan Müller társadalmi befogadás-szakértő a romainklúzióban rejlő lehetőségekre világított rá, majd a szakoktatásról és annak Szatmár megyei lehetőségeiről és jövőjéről beszélt Călin Durla főtanfelügyelő, Csengeri Zsolt, az Agenda Setting vezetője és Dan Brumboiu, a Polipol Mobila képviselője.
A Bosznia-Hercegovinából érkezett Daniel Bronkal, Tijana Ćetković és Ivana Šrepfler a romainklúzió terén elért sikerekről számolt be a résztvevőknek.
A World Café, avagy nyitott kávéház keretében a Caritas-programokban részt vett erdődi roma fiatalok, a nagybányai roma kezdeményezőcsoport tagjai, valamint a Caritas-gyermekközpontokban dolgozó pedagógusok megosztották egymással a projekttel kapcsolatos személyes élményeiket és tapasztalataikat.
A rendezvény második napján műhelygyakorlatok keretében három témát dolgoztak fel a résztvevők: oktatás az óvodában, az iskolai sikeresség kulcsa, valamint az iskolából a munkaerőpiacra való átmenet. Az egyes témákat Beatrice Rutishauser, svájci oktatási szakember, Cristea Sânziana, a Szatmár Megyei Nevelésügyi Erőforrás és Tanácsadó Központ (CJRAE) vezetője, valamint Adi Sinani, a Roma Education Fund képviselője vezették fel.  

A kétnapos konferencia és a záruló projekt konklúzióit Mihaly Loredana (RKEK), Cristea Sânziana és Roland Python (a bukaresti Svájci Nagykövetség Svájci-Román Együttműködési Alap irodájának vezetője) fogalmazták meg. Az esemény végén a szervezők megköszönték a partnereknek a kiváló együttműködést, valamint a projektben részt vett Caritas-gyermekintézmények, az erdődi Integretto, a túrterebesi Tours-i Szent Márton és a nagybányai Assisi Szent Ferenc Közösségi Központ szakembereinek a kitartó és áldozatos munkát. A résztvevők megállapodtak abban, hogy helyi összefogással keresnek lehetőségeket a projektben elindult folyamatok folytatására.

Palincas Erika