Felszentelték a felújított székelyudvarhelyi kórházkápolnát

1
2675

Tamás József, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke szentmise keretében áldotta meg a székelyudvarhelyi Városi Kórház felújított kápolnáját szombaton. A kényelmesebbé tett istenháza új kegytárgyakkal is bővült.

Május 4-én, szombaton a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise keretében Tamás József segédpüspök megáldotta a székelyudvarhelyi Városi Kórház felújított kápolnáját, ami Szűz Mária, betegek gyógyítója nevét vette fel. A kápolna búcsújaként a betegek világnapját, a Boldogságos Szűz Mária Lourdes-i jelenéseinek ünnepét, február 11-ét jelölték ki.

Kényelmesebb környezet, új kegytárgyak

Mátyás Károly főesperes köszönetét fejezte ki Tamás József püspöknek a jelenlétért, áldásért, valamint a kórház egykori igazgatójának, dr. Tóth Attilának, aki néhai Szentannai Dénes főorvossal és a néhai Kovács Sándor akkori székelyudvarhelyi főesperessel még az 1990-es évek elején megálmodták a kórházkápolnát.

„Attól kezdve három felekezet betegeinek – római katolikusoknak, reformátusoknak és unitáriusoknak – lehetőség adatott szentmiséken és istentiszteleteken részt venni. Hála és köszönet mindezért” – fogalmazott a főesperes. 2007-től az intézmény főigazgatója, Lukács Antal kórházlelkészi minőségben Kádár Miklós segédlelkészt alkalmazta. A lelkipásztorok osztályról-osztályra járva látogatják a kórház betegeit, istentiszteletre hívják a betegeket a kápolnába.

Nem csak a test gyógyítására figyelnek

A főesperes úgy fogalmazott, mindezzel Székelyudvarhelyen nemcsak a testi gyógyítás biztos alapjait sikerült lerakni, de a lelki ápolásra is odafigyeltek. A felújítás mellett új kegytárgyi elemekkel, templomi kellékkel is bővült a kápolna. Megköszönte az önkéntesek munkáját és szolgálatát is, akik rendszeresen imádkoznak, gondoskodnak a kápolna fenntartásáról. „A megteremtett és megadatott lelki támaszok, segítségek mellett itt, a Szűzanya oltalma alatt, ebben a kápolnában adassék meg, hogy sokan vigaszra leljenek és jöjjenek rá arra, hogy Krisztus követésének egyetlen lehetséges útja a kereszt hordozásának útja. Hadd tapasztalják meg, hogy a sok betegből, ha kevés is gyógyul meg fizikailag, annál több gyógyul meg lelkileg” – fűzte hozzá.

Tamás József segédpüspök a szentmise elején elmondta, huszonkét éves főpásztori tevékenysége alatt ez a második alkalom, hogy kórházi kápolnát szentelhet – az első Kézdivásárhelyen történt. Imádkozott azért, hogy a kápolna erőforrást jelentsen a betegek, orvosok, ápolók és a vigaszt keresők számára.

Szentbeszédében arról elmélkedett, hogy a kápolna a velünk maradó Jézus szeretetének, jelenlétének a jele. Mire szorulna rá egy beteg ember – tette fel a kérdést a püspök – mint vigasztalásra, reményre, hogy még meggyógyulhat, javára válhat testvérei számára; erőre, hogy viselni tudja szenvedéseit, tudjon megküzdeni a megpróbáltatásokkal. A püspök azt kérte „a kápolna olyan legyen, mint az emberben a szív, amelyből az élet tápláléka árad az egész testbe, hogy az a test élő legyen, megmaradjon. Áradjon belőle Isten áldása és segítsége a betegek, hozzátartozóik illetve az orvosok, nővérek számára is.”

Kádár Miklós római katolikus kórházlelkész minden kedden, szombaton és vasárnap délután 5 órakor mutat be szentmisét a kápolnában, vasárnap délelőttönként 11 órától pedig Katona Mózes kórházlelkész tart unitárius istentiszteletet.

A szentmisén után Bereczki-Orbán Zsolt református lelkész és az unitárius lelkész is kérte Isten áldását a felújított épületre, a benne imádkozókra.

Az ünnepélyes átadáson Lukács Antal, a kórház főigazgatója elmondta mivel a kápolna a kórház adminisztratív épületében van és ezen a részen modernizálás történt, saját költségükből felújították a kápolnát is. Hozzátette a jövőben folytatják a munkálatokat, az ablakokat szeretnék vallásos szimbólumokkal díszíteni, illetve arra is szeretnének majd megoldást találni, hogy a gyónás ne a kórtermekben történjen. A tervek szerint tovább szépítik az udvart és egy kis kápolnát építenek oda.