Találkozások a találkozásig

Lelki programok a pápalátogatás előkészületében és aznap

1
1874
Csíksomlyói pünkösdi búcsú (2016) • Fotó: Csúcs Endre

A minap a kedvenc zakómban siettem egy rendezvényre. Odaérve megszólított valaki a sorban. „Ez egy Élő Erdély logó? – mutatott a kitűzőmre. „Biza az!”, feleltem, és összemosolyogtunk. Az a hely, amelyet most a világ egyik legbefolyásosabb „celebje” meglátogat, az az élő, élni akaró Erdély, a sokszínű Erdély, a mi Erdélyünk. Ennek jelképét viselem a szívem fölött. Ez olyan, mint esőernyővel várni az esőt.

„A találkozás a nyolcadik szentség.” – szokták mondani. Ez a pápalátogatást előkészítő folyamat találkozás értékeinkkel, távlatainkkal, egymással és a keresztény kultúra gazdagságával. Erre a Járjunk együtt! mottó konkrétságával érdemes készülni.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottságával karöltve sikerült néhány pasztorációs irányelv kidolgozása ebben a készületben. Ezek elérhetők a pontifex.ro oldalon. Ezen irányelvek Ferenc pápa lelkiségének forrásait veszik alapul: Szent Ferenc és Szent Ignác öröksége. Ugyanakkor saját példaképeinkre hívják fel a figyelmet, többek között Márton Áronra, aki népéért és a rábízottakért bátran vállalta a munkát, a szenvedést, az üldöztetést. Ebben a periódusban együtt örülünk a görögkatolikus testvérekkel, és hisszük, ahogy kitartásuk, helytállásuk nyomán június 2-án hét boldoggá avatás történik Balázsfalván, úgy a mi elkötelezett ragaszkodásunk is hamarosan példaképet adhat a világegyház számára, boldogemlékű Márton Áron személyében.

Ezek az inspirációs segédanyagok hangsúlyozzák az egyház máriás dimenzióját is: Ferenc pápa a közös és megkülönböztetett felelősségről beszél a Laudato si’ kezdetű enciklikájában a közös otthonunk gondozása kapcsán. Arra bátorít mindenkit, hogy mindenki találja meg a saját helyét, szerepét, feladatát ebben az egész folyamatban, civil, szakmai és egyházi életében egyaránt. Tapasztaljuk, hogy jövőnk építésében elsősorban egymásra számíthatunk. Kíváncsian keressük, hogyan lehet, hogyan tudunk együtt járni, haladni az úton, egyre közelebb kerülve egymáshoz és a jó Istenhez. Az előkészületnek különböző állomásai vannak. Az irányelvek mentén a különböző plébániákon és lelkiségi csoportokban olyan alkalmakat szerveznek, amelyek nyomán az egyház sokszínűségét és gazdagságát ismerhetik meg a résztvevők. Már zajlanak ezek a programok a Katolikus Magyar Bibliatársulat, a különböző mozgalmak és egyházközségek szervezésében. Május végén számos egyetemi tanár, teológus tart ismertető előadást a csíki régióban, ezzel segítve a találkozásra való hangolódást.

Május 31-én, közvetlenül a pápalátogatás előtti napon, a csíkszeredai templomok 19 órától szentmisével várják a zarándokokat, és az este, éjszaka folyamán nyitva állnak, várva a megpihenni, felfrissülni vágyó zarándokokat.

A lelkiségi mozgalmak közös virrasztásra hívják a zarándokokat a Segítő Mária Gimnázium Kollégiumának kápolnájába. Ferenc pápa szorgalmazza a szentségi jelenlétben töltött időt. Felhívásban kérte a 24 órás szentségimádásokat. Mindezt ma, ebben a korban, amikor oly nagy szükség van a minőségi jelenlétre kapcsolatainkban, találkozásainkban. Konkrét elköteleződésre hív, kapcsolataink, figyelmünk megújítására. A zarándokok hajnalban a virrasztás után közösen indulnak a csíksomlyói Nyeregbe.

Június 1-jén, reggel 6 órától találkozásra hangoló fogadja a Nyeregben az érkezőket. Ennek célja előkészíteni, ráhangolni a jelenlévőket a találkozásra, az együtt ünneplésre, lehetőséget nyújtva egyházunk gazdagságát, sokszínűséget megtapasztalni és inspirációt kapni az együtt járásra, haladásra.

Ebben az időszakban szerepet vállaltak a csíksomlyói plébánia képviselői, a Szent Ferenc lelkiséget élő szerzetesek és világiak, a karizmatikus megújulás tagjai, a Fokoláre-mozgalom képviselői, a jezsuiták, akik Szent Ignác lelkiségét élik, a Házas Hétvége képviselői, valamint az ifjúság.

A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség munkatársai együttműködésben a CSIT Banddel, Kelemen Gábor által írt dallal készülnek és készítik a fiatalokat. A készülő Járjunk együtt! dalt a Resurrexiten, a zenecsoportok találkozóján mutatják be Csíkszeredában, május 2–4. között.

A pápai szentmise után a Nyeregben a Mustármag Énekegyüttes előadja a Népemért vállalom zeneművet, melyből kicseng: Márton Áron élete, elkötelezettsége, konkrétsága, szolidaritása ma is követendő példa mindannyiunk számára. Vele, az ő példája nyomán megtanulhatunk újra együtt járni, haladni. A felnőtt, felelős kereszténnyé válás szentségében oly sokakat részesített bérmaútjain, ideje ma az elkötelezett, konkrétan tevékeny munkatársai legyünk közös otthonunk építésénél.

Induljunk és járjunk együtt, mert számos találkozást kínál ez az időszak!

Györgypál Enikő, a csíksomlyói pápalátogatás lelki programjáért felelős koordinátor