Nyitva van az ég!

Krizmaszentelés egyházmegyéinkben

0
2059
Fotó: Seminarium Incarnatae Sapientiae

A papi hivatás kegyelmeiért adott hálát a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye papsága nagycsütörtökön délelőtt, a Schönberger Jenő püspökkel közösen bemutatott szentmisén. Hagyomány szerint ekkor áldják meg a papság által egész évben használatos olajokat: a keresztelendők olaját, amit a kereszteléskor használnak, a betegek olaját, amelyet a betegek szentségének kiszolgáltatásakor használnak, valamint megszentelik a krizmát, amivel a püspök a bérmálás szentségében részesülőket keni meg, illetve papszenteléskor a szentelendőket.

A bevonulást követően Schönberger Jenő püspök arra kérte híveit, imádkozzanak értük, hogy Istennek szent papjai, igazi munkatársai, igazi lelki atyák lehessenek, akik üdvösségre képesek vezetni. Szentbeszéde elején a főpásztor Reizer Pál püspök halálának tizenhetedik évfordulóját emelte ki, intve paptestvéreit, emlékezzenek meg róla. Imádságra buzdított Ferenc pápa romániai útjának sikeréért, „hiszen Péter utóda, Krisztus földi helytartója személyében egyházunk egységének a garanciáját látjuk és papi szolgálatunkban való megerősítést, bátorítást, biztatást várunk tőle”. Homíliája döntő részében a papság lényegéről elmélkedett.

„Pap vagyok, Jézus papja. Ez azt jelenti, hogy az utam Jézus útja. Olyan út, amely meredeken halad lefelé, pontosan ellenkező irányba, mint az az út, amit az emberek ajánlanak. Amikor Jézus az embereket keresi, alászáll a megtestesülésben és szolgává lesz. Alászáll az utolsó vacsorán és kenyérré válik. Leszáll az emberek közé és az utolsó lesz közöttünk. Jézus helye az utolsó hely: Betlehem, Názáret, Kálvária. Papi életünkben mi az első és legfontosabb? Az, hogy akit Jézus meghívott egyházába pásztornak, igazából báránnyá kell, hogy legyen, mert egyetlen pásztor van: Krisztus. Az a jó pásztor, aki nagyon jó bárány, akinek csak egyetlen pásztora van: Krisztus. A papi hivatás lényege az Úr Jézussal való egység. Az a jó pap, aki nyitva látja az eget, de nem a szemével, hanem a hitével. Csak az tudja a testvéreinek mindig elmondani, nincs bebetonozva az ég, nincs lezárva az életed, nem keseredhetsz el. Minket egy abszolút jövő vár! Nyitva van az ég és ott van Jézus, a mi Jézusunk az Atya jobbján! A papnak továbbá az a hivatása, hogy hirdesse Isten igéjét, akár alkalmas, akár alkalmatlan” – fogalmazott a püspök.

A szentbeszéd után a papok megújították egykor tett ígéreteiket, az eukarisztikus ima végén a püspök megáldotta a betegek olaját, az áldozás utáni könyörgést követően pedig a keresztelendők olaját és a krizmát.

Forrás és képek: A szatmári egyházmegye honlapja


A gyulafehérvári székesegyházban nagycsütörtök délelőtt Jakubinyi György érsek Tamás József segédpüspökkel és az egyházmegye papságával közösen mutatta be a nagycsütörtöki krizmaszentelési szentmisét , amelynek keretében a papok megújították a szenteléskor tett fogadalmaikat és megáldották a szentségkiszolgáltatásnál használt olajokat.


Forrás és további kényképek: Seminarium Incarnatae Sapientiae.

Nagyváradon a nagycsütörtöki krizmaszentelési mise 10 órakor kezdődött a székesegyházban. Az egyházmegye papsága együtt misézett a főpásztorral. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a papok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásánál használt olajok megszentelése volt (keresztelendők olaja, betegek olaja és a szent krizma).

Forrás: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

A temesvári Szent György székesegyházban folyó felújítási munkálatok miatt Pál József-Csaba megyés püspök idén a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban mutatta be az olajszentelési misét, amelybe a Duna TV közvetítése jóvoltából azok is bekapcsolódhattak, akik személyesen nem lehettek jelen a liturgián.
Bevezetőjében a főpásztor oltártestvéreihez és a hívekhez egyaránt azzal a kéréssel fordult, hogy ezen a napon különösen is imádkozzanak a papokért, imádkozzanak papi hivatásokért, azokért, akik most készülnek erre a szolgálatra, és azokért is, akik most készülnek meghallani Isten hívó szavát. Magyar, román és német nyelven elhangzott szentbeszédében pedig kiemelte: a papság életének középpontja Jézus Krisztus. Fontos tehát, hogy a lelkipásztorok mindent általa, érte és Vele együtt cselekedjenek. Azt tegyék, amit Jézus tenne és úgy, ahogyan Ő tenné.
A szentmise végén Pál József-Csaba megyés püspök megáldotta a keresztelendők olaját, a betegek olaját és a megszentelte a krizmát.

Forrás: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye