Küldetés a keresztény kultúra ápolásában

A pápa miseruháját készítő művész alkotásai Kolozsváron

0
2635
Fotók: Bodó Márta

„Sabău-Trifu Cristina a liturgikus- és szakrális képzőművészet terén maradandót alkot és kétségkívül egyedülálló életművel örvendeztet meg minket. Művészeti alkotásaival olyan kincseket, örök értékeket hozott létre a mai értékválsággal küzdő világban, amelyeket felelősségteljes gondoskodással kell bemutatni és őrizni, bárhol is vannak hazánkban vagy Európa-szerte” – fogalmazott Veres Stelian plébánoshelyettes a kiállításmegnyitón.

„Örömmel értesültünk, hogy az a megtiszteltetés érte Sabău-Trifu Cristinát és rajta keresztül az erdélyi liturgikus- és szakrális képzőművészetet, hogy felajánlhat szentatyánk, Ferenc pápa részére a csíksomlyói Mária kegyhelyen  egy általa alkotott szentmise-ruhát. Ezúton gratulálunk neki!” – tette hozzá Veres Stelian a kolozsvári Szépművészeti Múzeumban megrendezett kiállítás megnyitóján.

Szertartásokat szépítő alkotások

35 spirituális útvonal cím alatt tekinthetőek meg Sabău-Trifu Cristina műhelyeinek kincsei a Bánffy palotában április 17-től április 28-ig. Ahogyan a kiállítást megnyitó kolozsvári plébánoshelyettes fogalmazott: „legnagyobb keresztény ünnepünket, a húsvétot megelőző kegyelmi időszakban nyitja meg kapuit. Úgy érzem, nem túlzok, ha azt állítom, hogy ez is segít ráhangolódni szentatyánk, Ferenc pápa közeledő romániai látogatására.” A kiállításról elmondta: „rendhagyó azért is, mert fiatalossága, alkotói lendülete ellenére a művésznő immár 35 éves kimagasló egyházművészeti munkásságát mutatja be”.

Balról jobbra: Veres Stelian, Sabău-Trifu Lucian és Sabău-Trifu Cristina

A népes közönség jelenlétében megnyitott kiállítás gazdag merítést hozott az alkotóművész 35 munkával eltöltött évének terméséből, ahogy Veres Stelian elmondta: „Sabău-Trifu Cristina egyike azoknak a művészeknek, akik indíttatást éreznek, hogy szakrális témában alkossanak, ilyen formában tudatosul küldetésük a keresztény kultúra ápolásában és fejlesztésében. Az általa alkotott liturgikus öltözetek, akárcsak az egyházzenei szolgálat, egyrészt még szebbé teszi szertartásainkat, másrészt felemeli lelkünket teremtő Istenünkhöz.”

A kiállításmegnyitó a múzeum igazgatója, Lucian Nastasă-Kovács elismerő szavaival indult, aki örömmel állapította meg, hogy amikor a művésznőt az őszi Ars Sacra kiállítás nyomán meghívta, csak sejtette, milyen világ nyílik meg előtte és az általa vezetett intézményt látogatók előtt. Sabău-Trifu Cristina művészi világát értő módon elemezte és mutatta be a közönségnek Kiss Imola művészettörténész, egy kicsit érzékeltetve azt is, hogy a szent és a profán a mai közegben hogyan is van jelen, hogyan él, és hogyan fogadja a vallásos közeg az egyházi művész szakmailag megalapozott, ihletett igyekezetét és teljesítményét.

A pápa miseruháját a művésznő saját kezűleg készíti

A kiállított alkotások közt van rajz, – a keresztút egyes állomásai – van templombelső, hiszen a művésznő férjével, a műépítész Sabău-Trifu Luciannal együtt több templom berendezését is megtervezte és kivitelezte. Megtekinthetőek az aktív egyházi használatban levő miseruhák is, amelyek egy jelentős része a szatmári római katolikus püspökség rendelésére készült és Schönberger Jenő püspök rendszeresen viseli ezeket. Emellett több, a művésznő korai korszakából származó és a kolozsvári Szent Mihály plébánia birtokában levő stóla is helyet kapott a kiállításon, valamint az újabb termésből néhány, Veres Stelian használatában álló miseruha is látható. Ezek a liturgikus öltözékek egyrészt az alkotó művészi elgondolását, színvilágát mutatják meg, másrészt azt a vallási világnézetet is, amelyet képvisel, s amelyben a keretek és lehetőségek közti szabad szárnyalás ugyanúgy tetten érhető, mint a vallási közeg örök és mégis mindig megújuló, aktualizálódó világáról vallott felfogása.

Ami a kiállítást még izgalmasabbá, szinte a sajtó csemegéjévé teszi, az a tény, hogy immár köztudott: Sabău-Trifu Cristina tervezi és részben kivitelezi Ferenc pápa csíksomlyói szentmiséjének liturgikus öltözeteit. A pápa miseruháját és infuláját maga a művésznő készíti el, a koncelebráló püspökök és a papság liturgikus öltözetét ő tervezi és részben egy csíki műhely készíti el.

Korábban, kérdésünkre a művésznő elmondta: Ferenc pápa csíksomlyói liturgikus öltözékéhez előzetes terveket készített, amelyeket a ferencesekből és gyulafehérvári, valamint romániai katolikus liturgikus szakemberekből álló bizottság, majd a vatikáni liturgikus szakértők is elfogadtak. Ennek nyomán a felkérés teljesítésére a legmegfelelőbb anyagokat választotta, kereste és rendelte meg. A miseruha fehér alapszínű lesz és Csíksomlyót megjelenítő elemekkel díszíti majd: a Szűzanya szobra és a kegytemplom tornyai is helyet kapnak rajta, a miseruha hátán pedig a romániai pápalátogatás mottója és logója is megjelenik. Sabău-Trifu Cristina azt is elmondta, a rá jellemző színvilág és vonalvezetés itt is megjelenik majd, a hímzések, arany- és más, meleg színű fonalak adják meg a liturgikus ruha különlegességét és teszik az eseményhez méltóvá. A konkrét kivitelezés még nem kezdődött el, a kiállításmegnyitó után szatmári otthonába hazatérve kezdi el Ferenc pápa csíksomlyói miseruhájának alkotási folyamatát.