Teljes csendben Jézussal

0
1660
Fotók: Molnár Miklós Csaba

Nagyszerdán ér véget az állandó nagyböjti szentségimádás a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébániatemplomban, ahol idén harmadik alkalommal szervezték meg a szentségimádásnak ezt a formáját. Naponta a reggeli és esti szentmisék közötti időben zajlott az előzetes beosztás alapján egymást váltó hívek imaszolgálata.

Az állandó szentségimádás gondolata Marosvásárhelyen 2016-ban született. „2016-ban, az Egri Országos Lelkipásztori Napok keretében Fábry Kornél atya és munkatársai bemutatták az állandó szentségimádás náluk alkalmazott gyakorlatát. Nagyon hasznos kezdeményezésnek találtam, és amikor a 2020-as eucharisztikus kongresszusra készülőben a magyarországi szervezők buzdították a jelenlévőket a szentségimádás gyakorlatának elterjesztésére, megszületett bennem az elhatározás, hogy ezt Marosvásárhelyen is megvalósítjuk. Itthon pedig minden feltétel adott volt: fűtött templom, amely a város szívében van, és amelyet gyakran látogatnak napközben is. Oláh Dénes főesperes atya, aki szívén viseli a közösség lelki megújulását, felkarolta az ötletet, és támogatott annak megvalósításában. Az állandó szentségimádást egyéni és a közösségi életünk lelki megújulásának céljára hirdettük meg. Megvizsgálva plébániaközösségünket, be kellett vallanunk, hogy mint elöregedő, elvándorló és fogyó egyházközség minden szinten rászorulunk a megújulásra! Mózest állítottuk magunk elé példaként, aki a választott nép harca alatt felment két segítőjével a hegyre, hogy kitárt kézzel Istenhez imádkozzon a választott nép győzelméért” – meséli a kezdeményező, Balla Imre segédlelkész.

Az állandó szentségimádás hamvazószerdától nagyszerdáig tart, naponta 8 és 17 óra között. Óránként más-más személy van beosztva, aki vállalja, hogy minden héten ugyanabban az időben a szentségi Jézus előtt imádkozzon az egyéni, a közösségi és a világegyház szándékaira. Ez tulajdonképpen mindenki számára egy órát jelent a hét 168 órájából. Az alkalom teljes csendben zajlik: lényege a személyes találkozás Jézus személyével. Az ő személye nyitott felénk, adni akarja magát nekünk; fontos tehát, hogy a mi személyünk is nyitott legyen a személye befogadására és arra, hogy neki adjuk a miénket gondjainkkal, bajainkkal, örömeinkkel együtt. Ez a találkozás pedig leginkább a csendben jön létre.

Balla Imre elmondta, az első meghirdetésre jelentkezők száma azt mutatta, hogy nagy az érdeklődés a kezdeményezés iránt. Rövid idő alatt került az egyházközségből 70 lelkes imádkozó ember, akik szolgálatkészen vállalták, hogy egy órát hetente, Mózesként imádságban töltenek Isten színe előtt. Azért jelölték ki erre a nagyböjt időszakát, mert ilyenkor viszonylag napközben nincsenek a templomban rendezvények, esküvők, keresztelők, tehát ilyen szempontból egy nyugodt időszak.

Habár a templomban az egyes imaórákra általában egyetlen személy volt előzetesen bejelentkezve, de a legtöbb esetben 6-10 személy jelen volt folyamatosan a templomban. A harmadik alkalom előkészítésének tapasztalata azt mutatta, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik erre a lelki imaélményre minden korosztály körében.

Molnár Izabella