Pápai köszöntő az aranymisés Jakubinyi érseknek

1
2823
Fotó: Archív

Az alábbiakban Ferenc pápa Jakubinyi György érsek aranymiséjére írt köszöntő levelét közöljük:

Tiszteletreméltó Testvérünknek,

Jakubinyi György Miklós Gyulafehérvári Érseknek,
ugyanakkor a Romániában tartózkodó örmény rítusú Katolikusok Ordináriátusának „ad nutum Sanctae Sedis” Apostoli Kormányzójának

Tiszteletreméltó Testvérem, elismerjük, hogy mindjárt betöltöd az ötven évet azóta, hogy beöltöztél a szent papi rend ruháiba, s elkezdted Krisztus és az egész Anyaszentegyház szeretetéért a papi szolgálatot. Ez az ünneplés nagyon kedves lesz veled együtt mindenkinek, akik kiváló szorgalmadat hálás lélekkel követték. Eszerint közismertek tetteid, amelyeket – Isten titkainak törekvő szolgájaként – a krisztushívők lelkének legfelsőbb kegyelmével tápláltad. Ezért írjuk Neked ezt a levelet, hogy az örvendetes évfordulóhoz szívből gratuláljunk, és minden boldogítót és üdvözítőt Istentől számodra kiesdjünk.
Miután filozófiai és teológiai képzéssel megerősödtél, a lélek erejével és az értelem bölcsességével felruháztak, 1969 évében Isten oltárához járultál a püspök szent kézföltételével. Elnyerted a szent papságot.
1990-ben II. Szent János Pál pápa kinevezett a gyulafehérvári egyházmegye segédpüspökévé, majd négy esztendő múlva annak érsekévé.
Lelkipásztori tevékenységedet figyelembe véve, számunkra örvendetes, hogy kiemeljük tevékenységedet, amellyel a papi szemináriumról, a szerzetesekről és szerzetesnőkről gondoskodtál, mégpedig sikerrel, amint ezt főegyházmegyéd virágzó intézményei bizonyítják. Ezenkívül arra is gondod volt, hogy a tanító Jézus példájára, a krisztushívőket a hit igazságára vezessék, és az életteljességre oktassák. Kedves emlékként elevenítem fel, Tiszteletreméltó Testvér a rád bízott lelkipásztori feladatot, amelynek az oly régóta és cselekvő módon történt teljesítéséért gratulálunk, és kívánjuk, hogy egyre gyümölcsözőbb legyen.
Ahhoz, hogy a közeli ünneplés kegyelme Rád és keresztény híveidre áradjon, apostoli áldásomat küldöm nagy szeretettel, mint mennyei áldást és isteni segélyt a kiengesztelésre és annak meghirdetésére, mind Neked – Tiszteletreméltó Testvérem –, mind a Te gondjaidra bízott klérusnak és híveknek, s egyben kérjük imáidat szentpéteri szolgálatunk gyümölcsöző végzéséhez.

A Vatikán épületében, 2019. március 22-én, pápaságunk hetedik évében.

Franciscus