Az Ige és az oltár szolgálatában

Lektorokat és akolitusokat avattak Gyulafehérváron

0
2659

A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet hagyománya szerint április 7-én, feketevasárnap a gyulafehérvári székesegyházban tartott szentmise keretében Jakubinyi György érsek lektorrá avatta a harmadéves, és akolitussá a negyedéves kispapokat.

Az evangélium után András István rektor szólította ki a jelölteket, akik a lektori és akolitusi szolgálatok felvételét kérték, azt követően Jakubinyi György érsek szólt az ünneplőkhöz. Szentbeszédében a főpásztor ismertette a korábban kisebb rendeknek nevezett szolgálatok történetét, azok feladatkörét, majd a napi evangéliumot magyarázta, kiemelve Jézus irgalmas magatartását, amelyet Ferenc pápa is képvisel.

A szentbeszéd után a lektorjelöltek sorban az érsek elé járultak, majd átvették a Szentírást, aki az átadás pillanatába felhívást intézett hozzájuk: „Vedd a könyvek könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben.” Az akolitusjelöltek is az érsek elé járultak, aki átadta a szentmise ünneplésére előkészített adományokat, mondván: „Vedd ezt az Eucharisztia ünneplésére előkészített kenyeret, és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az egyház asztalánál.”

A szentmise végén az érsek köszönetét fejezte ki a szeminárium elöljáróinak és tanárainak, valamint a szülőknek, tanítóknak, tanároknak és lelkipásztoroknak, hogy a szolgálatban részesülőket támogatták és kísérik hivatásukban.

Lektorok: Ferencz Zsolt (Csíkszentsimon), Holt Valentin-David (Hegyköztóttelek), Kádár János-Győző (Búzásbesenyő), Léstyán László (Csíkszentkirály), Mayer Nándor (Csedreg), Szabó Mihály-Csongor (Csíkszépvíz), Vagrin István (Csedreg), Virág István (Gyimesbükk).
Akolitusok: Baróti Tibor (Gyergyócsomafalva), Biró Károly (Csíkszenttamás), Blaga Antoniu (Hegyköztóttelek), Bőjte Csongor (Csíkszentdomokos), Demeter István (Csíkszentimre), Gáll Miklós-Dávid (Nagyvárad), Kerekes Péter-Miklós (Csíktaploca), Mazai Tihamér (Borszék), Oros Tibor-Roland (Tasnád), Tempfli Máté (Kálmánd), Tímár József (Hidegség).

A szolgálatok feladását az éves nagyböjti lelkigyakorlat előzte meg március 31. és április 6. között. A szeminárium elöljárói köszönetüket fejezik a lelkigyakorlatot kísérő lelkipásztoroknak, Nagy Bálint és Miklós Claudiu Ioan jezsuitáknak, Czier István Csaba mezőfényi, Ilyés Zsolt csíkszentléleki és Márton József borszéki plébánosnak, hogy vállalták a szeminaristák kísérését, ugyanakkor a kolozsvári Manréza, a nagyszokondi Szent Ignác és a csíkszentdomokosi Szent Margit lelkigyakorlatos házaknak, valamint az alvinci Pongrácz Szent István tanulmányi háznak, hogy helyet biztosítottak a lelkigyakorlat idejére a kispapoknak és kísérőiknek.

Bőjte Csongor