Megmutatod nekem az öröm teljességét

2
1642
Fotók: Kolping Gyulafehérvár/Facebook

A 16. Zsoltárból idézett mottóval a gyulafehérvári Egyházmegye Kolping Családok Szervezete március 29-31 között háromnapos lelkigyakorlatot tartott Székelykeresztúron.

A nagyböjti elcsendesedésben, a húsvétra való örömteli ráhangolódás Vormair Emese segítőnővér vezetésével valósult meg. A lélekben megújulni vágyók az egyházmegye különböző közösségeiből érkeztek a lelkigyakorlatra. Ismerkedtek, hangolódtak, egymást értékes, otthonról előkészített lelki kincsekkel ajándékozták meg: versek, dalok, idézetek, imák, ereklyének minősülő személyes fotók, videók, szentírási részletek segítettek a jó Istenhez való kapcsolódásukban.

A vasárnapi evangélium témájának körüljárásával és annak pszichodrámai megelevenítésével értékes lelki tartalmak kerültek felszínre, amelyek hozzásegítették a résztvevőket a jó Istenhez és embertársaikhoz fűződő kapcsolataik elemzésére. Hamis bálványaikkal is szembenézhettek és felfedezhették, hogy mindezek távol tartják az embert a jónak, az örömnek a megélésétől, gátolják az öröm kibontakozását. Célként fogalmazódott meg az, hogy ezeket fel kell tudni ismerni és el kell tőlük fordulni, ahhoz, hogy szabadon lehessen élni Isten örömében. Keresni kell az egyensúlyt és le kell mondani arról, ami kibillenti az embert ebből az egyensúlyból, hogy érzékeny lelke éberré váljon Isten hívó szavára, és megtapasztalja az Istenben való tartózkodás örömét.

Az örömben való töltekezésnek kísérője volt az ima, az ének, a meghitt beszélgetések. Hálatelt szívvel tért mindenki haza, ugyanis e lelki hétvégén valóban megvillantotta az Úr „az öröm teljességét”.

Kiss-Miki Melinda, Szászrégeni Kolping Család