Elismerés a legkiválóbbaknak

3
6270
Fotó: Csúcs Mária

A Magyar Kormány javaslatára erdélyi egyházi személyiségeket is kitüntetett március 15-i nemzeti ünnep alkalmával Áder János, Magyarország köztársasági elnöke. Kerekes László, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb egyházközség plébánosa március 29-én a Csíkszeredai Főkonzulátuson, Ádám Gyula csíkszeredai fotó- és grafikusművész, a kolozsvári származású Gyergyóban élő Becsek-Garda Dezső Kálmán egyetemi docens, történész, Spielmann Mihály marosvásárhelyi művelődéstörténész és Mihály János lövétei történész társaságában vette át a rangos kitüntetést. Tóth László főkonzul az ünnepségen elmondta: „olyan személyiségek részesültek elismerésben, akik a legkiválóbbak a maguk területén, akik a saját hivatásukban a legjobbat tudták nyújtani és alkotni az elmúlt évtizedekben. A nemzet és haza szolgálatában végzett munkájuk értékelése, teljesítményük elismerése az átadott kitüntetés. A magyar nemzet és Székelyföld minden lakója számára büszkeség kell legyen, hogy ilyen emberek élnek közöttünk.”

A rendezvényt a Codex Együttes előadása színesítette. Az ünnepségen jelen voltak a korábban Budapesten kitüntetett székelyföldi plébánosok és Tamás József püspök is köszöntötte az ünnepelteket. (Csúcs Mária )


Kerekes László laudációja:

Főtisztelendő Kerekes László 1968. július 23-án született a Kovászna megyei Gelencén. Teológiai tanulmányait 1987-1990 között Gyulafehérváron végezte. 1990-1992 között Budapesten a Központi Szemináriumban, 1992-1999, valamint 2000-2004 között posztgraduális képzést folytatott Saint Paul Univ. Fac. Canon Law Ottawában. 2003-ban egyházjogi doktorátust szerzett. Papszentelése 1993. május 16-án volt Gelencén, melyet dr. Jakubinyi György érsek végzett.Kerekes László 1994-2000 között Gyulafehérváron teológiai tanár, 2004-től pedig a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia plébánosa. Ez egy fiatal plébánia. A tömbházak ott kezdődnek. A kantai templom messze van, a város másik szélén. Itt egy új közösséget kellett kialakítani, melyet nagy lelkesedéssel, mély lelkiséggel és nagy alázattal végez. A vasárnapi szentmisék alatt zsúfolásig megtelik a templom, gyermekek hada van ott, és ministránsok csapatai veszik körül az oltárt.

Kerekes László nagy gondot fordít a gyermekek és fiatalok képzésére. A cserkészet nagy vezetője. Minden esztendőben a túrabakancsot és a botot kezébe veszi, és cserkész öltözékben járja a természetet a gyerekekkel és fiatalokkal. Mindig jókedvű, kitartó és lelkeket vonzó pap. A felnőttek nincsenek elhanyagolva, csak azt mondják, hogy kár, hogy ők kinőtték, mert olyan szívesen mennének vele.

Ma, amikor a panaszból élünk, akkor van egy ember, aki boldoggá teszi a fiatalok életét és értelmet ad az életüknek. Nem tudják és nem is akarják felejteni azokat a foglalkozásokat és táborokat, melyeket vele töltöttek. Itt van a jövő záloga és a magyar ismeret és öntudat élesztése és táplálása. A nyáron mindenki félt, hogy nem-e helyezik egy nagyobb helyre. Nagy megnyugvással vették tudomásul, hogy maradt.

Kerekes László egy igazi értékes ember. Nagy tudással és nagy szerénységgel bír. A gyermekek és felnőttek egyaránt rajongnak érte. A cserkészcsapatok lelke. Nemcsak szervez, hanem velük is van. A jelenléte kisugározza belső gazdagságát. Egyik legjobb ifjúsági nevelőnk. Elkötelezett szolgálata révén a plébánia él és pezseg.

Áder János köztársasági elnök főtisztelendő Kerekes Lászlónak „az erdélyi magyarság, különösen a gyermekek és a fiatalok nemzeti öntudatának erősítése, hitéletének gazdagítása, valamint a magyar cserkészet megerősítése és terjesztése érdekében végzett szolgálata elismeréseként” a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozza.

3 HOZZÁSZÓLÁSOK