Imalánc papokért és szerzetesekért

Szent Pál apostol figyelmeztet: „szüntelenül imádkozzatok!” (Tessz 5, 17)

0
2709
Illusztráció/Pixabay

Idén, a hivatások évében a gyulafehérvári főegyházmegye elöljárói szeretnék imaháttérrel felvértezni a pap- és szerzetestestvéreket.

Bár a gyakorlat már létezik szórványosan az egyes egyházközségekben, de ezúttal kiterjesztik az egyházmegye egészére. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy minden felszentelt papért és szerzetesért egy éven át valaki imádkozik. A szolgálat alapmintáját a Teréz Misszió gyakorlata adja – ismerteti az érsekség honlapja. A gyulafehérvári érseki hivatal felkéri a plébánosokat, hogy a közösségeikben hirdessék meg és írják össze azokat a személyeket, akik szívesen bekapcsolódnának ebbe az imaszolgálatba a következő hirdetési szöveggel:

A hivatás évében arra hívjuk meg híveinket, hogy imáikkal támogassák azokat, akik a papi és szerzetesi hivatást vállalták. Szükségük van az imára, hogy hivatásukban megerősödjenek és kitartsanak. Tervünk az, hogy minden pap és szerzetes mögött álljon egy imádkozó személy, ennek érdekében arra kérjük kedves híveinket, hogy vállaljanak imát egy-egy papért vagy szerzetesért, bekapcsolódva ebbe a közös imahálóba. Az imát vállaló személy egy pap vagy szerzetes keresztnevét fogja megkapni, akiért naponta elvégez egy Miatyánkot és egy rövid fohászt. Kérjük, jelentkezzenek a plébánián a név, postacím, email cím és telefonszám megadásával. Köszönjük a szolgálatot!

Az imát vállaló személytől a teljes nevet, pontos postacímet, telefonszámot és e-mail-címet szükséges elkérni. A jelentkezők adatait április 30-ig várják a Pasztorális Irodához a gyf.pasztorális.iroda@gmail.com címre. Ezt követően minden jelentkezőnek személyesen elküldik az egyházmegye valamely papjának vagy szerzetesének a keresztnevét/ bérmanevét, akiért imádkozni fog az év folyamán. Felhívták a figyelmet: nem a személyes kötődés a fontos, hanem az imádságos elköteleződés. A papok és szerzetesek is csak annyit tudnak majd, hogy valaki értük imádkozik, de az imádkozó személy nevét nem közlik majd nekik. A diszkréció megőrzéséről a Pasztorális Iroda kezeskedik minden vonatkozásban.