Az egészséges fejlődés kulcsa

0
2110

Uzsalyné dr. Pécsi Rita előadásával kezdetét vette a Keresztény családok, a szórványközösség jövőjének záloga című előadássorozat a Máramarosszigeti Borromeo Szent Károly Plébánián, ahol az édesapák kiemelkedően fontos szerepéről esett szó.

Reszler Mihály máramarosi főesperes-plébános köszönetet mondott az újonnan megalakult családpasztorációs munkacsoportnak és a szervezőknek. Köszöntőjében a magyar családok közösséggé alakulásának fontosságát hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy eddig a máramarosi szórványt a huszonötödik órájában járó közösségként emlegette, azonban úgy fogalmazott: minden túlzás nélkül kimondható, hogy máramarosszigeti magyar családok már a huszonhetedik órába léptek, amikor az egyházközség anyanyelvi léte elsősorban az ő felelősségük.

Pécsi Rita előadásában az apai szerepre összpontosított, kiemelve, hogy mennyire elkerülhetetlen, hogy a gyermekek – akár fiú, akár lány – kezdeti Isten-képének forrása az édesapa személye legyen, hiszen az édesapák a mennyei Atya transzparensei, azaz minden gyermek istenképe az apa szerepén keresztül formálódik. A szakember néhány példán keresztül bemutatta az apa hiányából, illetve a torz apaképből adódó személyiségzavarokat is, ami végigkísérhet egy embert egész élete folyamán.

A nevelés aktív apai szereppel egészséges

A neveléskutató kiemelte, az egészséges fejlődés egyik kulcsa a szilárd kötőerők és az édesapa aktív, valódi jelenléte. Megfigyelhető, hogy az ilyen családban nevelkedő gyermekek sokkal kiegyensúlyozottabbak társaiknál. Ezt a tényt támasztja alá Joseph Kentenich, a Schönstatt mozgalom alapítójának tanulmánya is, aki különleges módon foglalkozott az atyai szereppel. Pécsi Rita már régóta kutatja Kentenich organikus pedagógiáját, amelynek köszönhetően előadásában nem csak értekezett az apai szerepről, hanem egy-két olyan irányvonalra is rámutatott, amely a hallgatóságnak elegendő támpontokat biztosíthat az apai szerepük tökéletesítéséhez.

Az előadást követően a neveléskutató megjegyezte, hogy nagyon nyitott közönséggel találkozott, majd röviden üzent is a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly Plébánia családjainak. Az előadássorozat nevére visszautalva hangsúlyozta: az édesapák nem csak a keresztény családok és a szórványközösség jövőjének zálogai, hanem az egészséges emberi fejlődés kulcsai is.

A jó édesanya mögött van egy jó apa

„A család hihetetlen nagy erő, amelynek tartóoszlopa az apa. Anyaként szeretem és élvezem az anyai feladatokat is, és nagyon örülök neki, hogy édesanya is vagyok, de tapasztalom, hogy akkor tudok jól működni, ha mögöttem van egy jó apa. Kívánom, hogy az itt élő apukák, leendő apukák, fiatal fiúk ehhez mérjék magukat. Fel kell nőni a feladathoz, tenni kell érte, mert magától nem megy, de olyan minőségi változást hozhat, akár az ember benső életében, akár a külső kapcsolataiban, amelyet más módon nem lehet elérni” – fogalmazott a szakember.

Az előadás alatt a résztvevő családok gyermekei számára kézműves foglalkozást tartottak a plébánia hittantermében. A szervezők agapéval is próbáltak a közösséggé alakulás folyamatához hozzájárulni, ahol a résztvevők már gyermekeikkel együtt fogyaszthatták a finomságokat.

Lovász Dénes