Feladatuk a mag jó termőföldbe való elvetése

Csíksomlyón tanácskoztak az egyházmegyék családreferensei

1
1691
Fotók: Csúcs Mária

Kerygma a családpasztorációban volt a fő téma az erdélyi magyar római katolikus egyházmegyék családpasztoráció terén dolgozó megbízottjainak és munkatársainak találkozóján, egy olyan fogalom, amelynek a találkozó során való értelmezése nem kis fejtörést okozott a résztvevőknek. A megbeszélések alkalmával azonban lassan világossá vált, hogy az elején még igen komoly kihívást jelentő téma gyümölcsözővé vált a közös fejlődés és a stratégiák kidolgozása szempontjából.

Az évente megtartott munkatalálkozó szervezője idén a Gyulafehérvári Főegyházmegye volt Szénégető István családreferens és munkatársai szervezésében március 19-20-án a csíksomlyói Jakab Antal házban, valamint a kegytemplomban. Az eseményen részt vett Pál József-Csaba temesvári püspök is, a családpasztorációs találkozók korábbi fő mozgatója. A nagyváradi egyházmegyét Kovács F. Zsolt irodaigazgató, a lelkipásztori területek egyházmegyei koordinátora, Tóth Attila, margittai plébános, egyházmegyei családpasztorációs felelős, valamint Micaci Cristian pasztorális referens, médiafelelős képviselték – közli a nagyváradi egyházmegye hírportálja.

A gyulafehérvári főegyházmegyében működő családi életre való nevelési programot a Kertész házaspár mutatta be, ezt értékelték ki és fűzték hozzá saját meglátásaikat a résztvevők. Mindenki egyetértett ennek fontosságával és terjesztési szükségességével, hiszen sok olyan diákot lehet ezáltal elérni, akiknek életéből hiányzik a helyes családkép gazdasági, vagy szociális jellegű problémák miatt, például elvált, nem egymás mellett élő, külföldön dolgozó szülők miatt. Ugyanakkor az is világossá vált, hogy ennek ideális formája az, ha házastársak végzik, és nem információátadás formájában történik, mint a többi tantárgyak tanítása, hanem személyes élmények és tapasztalatok megosztásával. Sok nyitott kérdés maradt azzal kapcsolatban, hogy ki végezze ezeket a 6-8 órából álló és ugyanannyi témát feldolgozó találkozókat tekintettel arra, hogy többen az  – elején lelkes – önkéntesek közül bizonyos idő után visszalépnek.

A második nap témája az egyházmegyei és a plébániai családpasztoráció összekapcsolása volt, amikor a résztvevők megoszthatták egymással a származási egyházmegyéjükben megélt tapasztalatokat. Arról is tanácskoztak, hogy mindaz a sok jól működő képzés, találkozó, program hogyan lehetne még hatékonyabb, hogyan lehetne általuk még több embert megszólítani, akár a modern kommunikációs eszközök bátrabb bevonásával. Arra jutottak, hogy fő feladatuk a mag jó termőföldbe való elvetése. A növekedést az Úrra kell bízni, és reménykedni benne még akkor is, ha az egy lassúnak tűnő folyamat.

Az idei találkozó rendkívüliségét jelentette az a tény, hogy a második munkanapon a már jelenlevőkhöz, Pál József-Csaba temesvári püspök, a romániai püspökkari konferencia családreferensének meghívására csatlakoztak a román nyelvű római katolikus, valamint a görög katolikus egyházmegyék képviselői is. A találkozó során előadások hangzottak el Ferenc pápának az Amoris Laetitia apostoli buzdításáról. Minden egyházmegye egy-egy képviselője bemutatta a saját családpasztorációs programját, így a résztvevők tanulhattak egymástól, és közösen imádkoztak az Isten akarata szerinti családokért.


Forrás: Dioecesis Magnovaradiensis Latinorum