Közös énekléssel, tapasztalatcserével

Kántorok tanácskoztak Nagykárolyban

0
1303
Fotók: Józsa János

Az imádság és az egymástól való tanulás lehetőségét nyújtotta a nagykárolyi és szatmári főesperességek kántorainak szombati találkozója.

A nagykárolyi Fatimai Szűz Mária plébániára hívták március 16-án, szombaton a nagykárolyi és a szatmári főesperességek kántorait. 2012 óta találkoznak szervezett formában évente, hogy lehetőségük legyen közösségben kifejezni hivatásuk örömeit, egymástól tanácsot kérni, tanulni. Találkozójuk fontos része ugyanakkor a közös ima, amely, nagyböjt lévén keresztúti ájtatosságban, Szilágyi János esperes, plébános vezetésében valósult meg.

A plébánián később kórusénekeket gyakoroltak, azok minden szólamát külön megtanulva. Így gazdagodik, színesedik egyre az egyházmegye plébániáin működő kórusok repertoárja is. A kántorok ismételten kifejezték a találkozás iránt érzett örömüket, amely tehát lelkesítő, megerősítő jellegén túl minden évben módot ad a továbbképzésre is.

Józsa János