Az apák legyenek igazságosak, irgalmasak, törődőek

A férfiakról szólt a hétvége Margittán

0
1328
Fotók: A nagyváradi egyházmegye hírportálja

Férfizarándoklatot szervezett a margittai római katolikus plébánia Máriapócsra március 16-án, az egyházközség életében újdonságként. A zarándoklat egyik célja az volt, hogy felhívják a közösség és az édesapák figyelmét arra, hogy milyen fontos szerepet vállalnak a férfiak a mindennapokban.

A zarándokok a jeles napon már reggel kilenc órakor elindultak. A Mária-kegyhelyre való érkezést követően, egy kis pihenő után Tóth Attila plébános tartott elmélkedést a résztvevőknek. Kifejtette, hogy a mi világunk az apák után kiált, akikre szükség van, akiket viszont háttérbe szorítottak – számol be az eseményről a nagyváradi egyházmegye hírportálja.

Az apa szilárd pont gyermeke életében

Az elmélkedésben elhangzott az is, hogy az apa életadó és gondoskodó erőt jelent. A gyermek az első istenképet az apáról alkotja, hiszen ő jeleníti meg a családban az atya képét. Maga Jézus is az „Atyám” megszólítással fordult Isten felé. Vannak kisgyermekek például, akik nem láttak még Isten-ábrázolást és eleinte az apjukat rajzolják le, mint Istenről alkotott képet. Ahogy Isten elküldte a Fiát a világba, úgy küldte el az apákat, hogy legyenek a családok mellett – hangzott el az alkalmon. Az árvaházban hagyott gyermek is kíváncsi a szüleire, nagy része felkeresi az életadó forrását. Fontos megtapasztalni az otthont – tette hozzá a plébános.

Tóth Attila elmondta, az apának több mindenben kell Istenhez hasonlítania: ilyen például az állandóság, hiszen az apának megbízhatónak, kiszámíthatónak, kell lennie, szilárd pont kell, hogy legyen a gyermeke életében. A második tulajdonság a mindenütt való jelenlét: jelen kell lennie a család életében, de a családnak is jelen kell lennie az ő életében. Nem elég azt mondani, hogy érted dolgozom, fontos a jelenlét, a törődés a gyermek sorsával. A plébános úgy fogalmazott: az apa legfontosabb munkája akkor kezdődik, amikor hazaér. Ugyanakkor egy édesapának tudnia kell mire képes a gyermeke, mennyire terhelhető, mi az, ami érdekli, mire van igazán szüksége. Mindezek mellett végtelenül igazságosnak, és irgalmasnak kell lennie, még önmagával szemben is.

Gazdag program a zarándoklaton

Az elmélkedést szentmise követte a kegytemplomban, ahol Szűz Mária kegyképe előtt imádkoztak a zarándokok Szent József ünnepére készülve, hogy példát vegyenek Mária jegyeséről. Homíliájában Tóth Attila olyan szent példaképekről beszélt, akiket utánoznunk kell: a mennyei sztárokat kellene előtérbe helyezni – hangsúlyozta a szónok. Ehhez ismernünk kell az életüket. Szent Józsefről keveset tudunk, de annyi biztos, hogy igaz ember volt. Mennyire megtisztelő, ha minket is így hívhatnak. Hozzátette: a szavaink megegyeznek mindazzal, amit cselekszünk, a cselekedeteink pedig megegyeznek Isten akaratával. Ehhez meg kell kérdeznünk Istent, hogy mi a terve velünk.

„Ha időt szeretnénk nyerni, általában az Istennel töltött időből lopunk, de ezt is megbocsájtja nekünk, mindig szeretettel vár minket. Merjünk imádkozni, ráhagyatkozni Isten akaratára” – hangsúlyozta Tóth Attila. A szentmise után a zarándokok alaposabban megismerkedhettek a kegyhely történetével, a könnyező kép múltjával és jelenével. A hazafelé vezető úton a szervezők borkóstolót is beiktattak a programba Csanáloson. A visszajelzésekből kihangzó igény alapján nem ez lesz az egyetlen ilyen jeles alkalom az egyházközség életében.

Szentmise az apákért

Vasárnap is az édesapákért imádkoztak, március 17-én a délelőtt bemutatott ünnepi szentmisén. Kicsik és nagyok, férfiak és nők, mindenki lelkesen készült a rendkívüli alkalomra. A gyerekek számára rajzpályázatot hirdetett a plébánia „Apa és én” címmel. A kicsik lelkesedését és odaadását, amellyel a rajzokat készítették, mi sem bizonyít jobban, mint a benyújtott, több mint 100 alkotás. Az édesanyák ezeket a szentmise előtt kiállították, hogy mindenki megcsodálhassa őket – olvasható a nagyváradi egyházmegye portálján.

A szentmise bevezetőjében Tóth Attila plébános a híveknek beszámolt az előző napi férfizarándoklatról, amelyen arról beszélt, mennyire nagy szükség van a mai világban az édesapákra. Egy tanulmány szerint azok a gyerekek, akik nem tudnak az édesapjukkal bensőséges kapcsolatot kialakítani, azok Istennel sem tudnak kapcsolatba kerülni. A szokásos homília is másképpen zajlott a különleges vasárnapon: a plébános meghívására a nagyváradi Kovács család elvállalta, hogy tanúbizonyságot tesz, megosztják gondolataikat az apasággal kapcsolatban.

A házaspár elmesélte, hogy egy alkalommal kisgyermekeket kértek meg, rajzolják le Istent. Egyes ábrázolásban Isten szakállas volt, másokon melegítő volt rajta, megint más rajzon szemüveggel ábrázolták: a gyerekek a saját édesapjukat rajzolták le. Ahhoz, hogy természetfelettihez kapcsolódjanak, először a természeteshez kell folyamodjanak, így az édesapák összekötő kapocsként tudnak szolgálni a gyermek és Isten között – hangzott el. Az apáknak hasonlóan kell viselkedniük, hasonlóan kell életüket élniük, mint a szenteknek, mert példaként állnak gyermekeik előtt. Szent személy az, akiben az Isten hiteles, aki, ha elesik, feláll és továbbmegy. Az édesapáknak irgalmasnak és igazságosnak kell lenniük. Az igazi férfiideál kihívása pedig az, hogy apák, atyák lesznek.

A szentmise végén a családos közösség tagjai meglepetést készítettek az édesapáknak: a plébános kérésére minden jelenlévő gyermek kijött az oltárhoz, ahol felemelték a Szeretlek apa! feliratot kialakító lapokat. Ezt követően a gyermekek az ároni áldást énekelték édesapjuknak kinyújtott kézzel, kérve számukra Isten áldását. Befejező momentumként minden gyermek egy kis levelet nyújtott át az édesapjának, megköszönve neki a sok szeretetet, gondoskodást, és kérve a jövőben is atyai gondoskodásukat.

Lázár Tamás