Az egyetemes testvériségért dolgozott

Chiara Lubicra emlékeztek Temesváron

0
1513

Millió férfi és nő 182 nemzetből, minden rassz, korosztály, társadalmi réteg, laikusok, papok, püspökök, keresztények és más vallások hívői, vagy éppen nem vallásos személyek: mindannyian a Fokoláre mozgalom nagy családját alkotják, élve az egység karizmáját, amelyet a Szentlélek Chiara Lubich (1920-2008) által adott az egyháznak. Erre emlékeztek Temesváron.

Amikor 1943-ban a második világháború alatt egy kis embercsoport Chiara Lubich körül élt, és ezek az emberek az evangélium megélésére törekedtek, az evangélium szavainak lefordítására és életbe helyezésére, a trentói fiatal leányka soha nem gondolta, hogy milyen messzire elér majd ezzel az isteni kalanddal, amelybe belekezdett. A mozgalom az olaszországi Trentóból indult, onnan terjedt Európa-szerte. 1959 után pedig áthaladt a régi kontinens határain túlra is. A 80-as években hazánkban is megjelent, ma már a Bánátban is él a mozgalom.

János evangéliuma 17. fejezetének szavait olvasták Jézus imájából gyertyafénynél egy menedékben, Trento bombázása során – akkor Chiara és az első barátai közösen megvallották: „ezért az oldalért születtem”. Chiara Lubich egész életében könyörtelenül dolgozott azon, hogy elérje az egyetemes testvériséget úgy ,ahogyan az Jézus kívánsága, „hogy mindenki egy legyen”.

Hálával Lubich karizmájában elmélyülve

Március 14-én, a temesvári egyházmegyének a Chiara család tagjai 11 évvel az indulás után gyűltek össze, hogy megemlékezzenek, ünnepeljenek és megköszönjék Istennek a Chiara Lubich és a lelkisége által kapott fényt. Az este házigazdája Szilvágyi Zsolt plébános és a Temesvár-józsefvárosi közösség volt. A plébániatemplomban szentmisével kezdődött az ünnepi alkalom, amit Pál József-Csaba temesvári megyés-püspök mutatott be Szabó Tibor és Veniamin Pălie koncelebrálásával.

A plébániatemplomban Temesvárról és Resicabányáról mintegy 30 ember élt egy pillanatnyi közösségben, családi légkörben. Olyan környezetet teremtettek, ami tökéletes táptalaja volt a hálák megosztásának, amit Isten mindenki szívében elrejtett, és a Chiara Lubich karizmájával való találkozásban is elmélyülhettek a résztvevők.

Néhány fiatal házas hangsúlyozta: növekedtek a Fokoláre mozgalom szellemében, irányt mutatott számukra az életben, amely lehetővé tette, hogy családjukat hiteles értékekre építsék, az evangélium szavainak megélésében, a másik ember felé nyitva. Egy fiatal házas asszony, akinek lehetősége volt megismerkedni Chiara Lubichhal, megosztotta a résztvevőkkel, hogy Chiara a neki küldött levélre adott válaszként ezt küldte: „Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak!” (Lk 6,31). Ez az úgynevezett „aranyszabály”, amely nemcsak a kereszténységben, hanem más vallásokban is jelen van, és az összes ember közötti egység alapját jelenti.

Sokan hangsúlyozták, hogy Chiara lelkiségével való találkozásuk olyan közösséggel való találkozással volt, amelyet az evangélium szavainak megélése és a Chiara sürgetésére tett erőfeszítés követett „hogy egy család legyen” minden ember. 2015. január 27-én az olaszországi frascati székesegyház megnyitotta Chiarei Lubich boldoggá avatásának folyamatát. Chiara Lubichhal kapcsolatos imát João Braz De Aviz bíboros jóváhagyásával közöljük:

„Örök Atya, a szeretet, minden fény és minden jó forrása, köszönjük a Chiara számára adott, a keresztények egységére törekvő karizmáját és a csodálatos tanúságtételét, amit az elhagyott Jézushoz való hűségében az egyháznak és az egész emberiségnek adott. Atyánk, add, a Szentlélek működése és a megélt Ige által, hogy Chiara példáját követve jó akarattal hozzájáruljunk Szent Fiad vágyának megvalósításához, hogy minden keresztény egy legyen!

Alázattal kérünk, segíts meg minket, gyermekeidet, hogy kölcsönös szeretetben éljünk egymással, hogy a Chiarával való közösségben megérezhessük a Feltámadott jelenlétét. Chiara közbenjárására kérjük a Te akaratod szerinti kegyelmed Jézus és a Szentháromság dicsőségére. Ámen.”

Váncsa Csaba