A szórványközösség jövőjéért

0
1257

Előadássorozatra hívják a keresztény családokat Máramarosszigeten a Borromeo Szent Károly Plébániára Keresztény családok, a szórványközösség jövőjének záloga címmel. A kezdeményezés legfőbb célkitűzése, hogy a plébánián létrejöjjön egy olyan családháló, amely összefogja az egyes családokat egyetlen közösséggé.

A családos közösség nélkülözhetetlenségét Reszler Mihály, máramarosi főesperes-plébános is kulcsfontosságúnak tartja. Véleménye szerint a máramarosi szórványmagyarság már a huszonötödik órában van, így elengedhetetlen egy olyan közösség létrejötte, amely a magyar identitás megőrzésén túl kész elköteleződni az Evangélium mellett. Az így létrejött közösség elég erős lehet ahhoz, hogy az egyes családtagokat integrálja a közösségbe már csecsemő kortól egészen a fiatal felnőttkorig, megteremtve a jövőbeni családok szilárd alapjait. Az előadássorozat a Magyar Kormány és a Bethlen Gábor Alap támogatásával jöhet létre.

Az eseménysorozat a hagyományos, keresztény családmodell jellemzőinek bemutatása mellett lelki feltöltődést is biztosítani kíván a résztvevőknek, ezért a szervezők olyan előadókat hívnak meg, akik különböző szemszögből világítják meg a család- és a családtagok szerepét a társadalomban. Első előadó Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató lesz, aki Szent József ünnepéhez kapcsolódóan „apukás előadásával” kifejezetten az édesapákra és az édesapai szerepre összpontosít majd.

Az előadásokhoz kapcsolódóan Lovász Dénes, a Petőfi Sándor Program volt ösztöndíjasának vezetésével létrejött egy családos munkacsoport, amelynek tagjai a programsorozat megszervezésén túl, a nagyböjtben családos keresztúttal is készülnek a plébániai közösség számára. A szervezők szeretnék a családok egészét megszólítani, ezért az egyes előadások ideje alatt különböző foglalkozásokat szerveznek a gyermekeknek, így biztosítva a házaspárok nyugodt részvételét. Az előadássorozatot egy április végi, plébániai családi nap zárná le. A családi napra a szervezők állandó diakónusokat és családjaikat szeretnék elhívni, akik egy kötetlen beszélgetés keretében tanúságot tennének hitükről és arról, hogyan élik mindennapjaikat családosként az egyház szolgálatában.

Természetesen tisztában kell lennünk azzal, hogy a fent leírt cél megvalósítása szempontjából az előadássorozat önmagában kevés, azonban egyfajta első lépésként kiváló lendületet adhat a máramarosszigeti magyar családoknak, ezért kérjük az olvasókat, hogy imáikban kísérjék a családos közösség építésének folyamatát.

Lovász Dénes