Az Istent szeretőknek minden javukra válik

0
1594
Fotók: A szatmári egyházmegye hírportálja

Az erdődi esperesség napját tartották március 9-én, a szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébánián. Gondolatébresztő előadással, kötetlen beszélgetésekkel, szentmisével telt a különleges nap. 

Az egymásra figyelés napja volt március második szombatja az erdődi esperesség tagjai számára, akik a szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébánián találkoztak a különleges alkalmon. Tizenegy órától Kinczel István plébános tartott gondolatébresztő előadást a jelenlévőknek az ember életében fellépő válsághelyzetek témájában – tudósít az eseményről a szatmári egyházmegye hírportálja.

Mint mondta, az életutat meghatározzák a döntések, amelyek sokszor fordulatot hoznak az ember életébe. A pályaválasztás, a munkahely megválasztása, a párválasztás mind fontosak a későbbi élet alakulását tekintve. De sok fontos döntést megelőz egy válság, így egy esetleges válás, egy szeretett személy elvesztése, a munkahely elvesztése. A hívő ember ilyenkor feltekint, és ha elég érett és erős a hite, Jóbbal együtt tud imádkozni: „az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Ő neve”. Ha a jót elfogadtuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is? – vetette fel Jób kérdését az előadó.

A plébános kiemelte, az ember hajlamos élete válsághelyzeteiben Istent hibáztatni, Őt felelőssé tenni sorsa alakulásáért. Nem jellemző, hogy Jób módjára akkor is hálás és hűséges maradjon Istenhez, amikor elveszettnek, reménytelennek érzi magát. Pedig Jób története éppen arra akarja az embert rávezetni, hogy a lázadás helyett a megtérés útját válassza. Mindent hálás szívvel fogadjon el Isten kezéből – a rosszat épp úgy, mint a jót. Ha valaki kitartó a hitben, Szent Pálhoz hasonlóan megtapasztalhatja, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik.

A résztvevők később, csoportbeszélgetésekben tárták fel egymás előtt gondolataikat, majd szentmisén vettek részt. A főcelebráns, Harsányi László erdődi esperes a nyitottság, a szeretet, egymás megismerésének fontosságát emelte hallgatósága elé. Ezek, mint mondta nem csak az erdődi esperesség, hanem minden keresztény közösség jellemzői kell, hogy legyenek.