Péter utódjában az Úr Jézust látjuk

0
1069
Suciu Dorottya fotói

Szentmisét tartottak a csíksomlyói kegytemplomban elsőszombaton, március 2-án este 6 órától az azt megelőző engesztelő imaóra után. Az ünnepi Mária-köszöntőn Tamás József püspök a pápalátogatásra hangolt.

Tamás József püspök, a szentmise főcelebránsa és szónoka az alkalom elején örömét fejezte ki a közelgő pápalátogatás kapcsán, és a nem mindennapi alkalomra történő lelki felkészülésre szólított fel. Március elsőszombatján a Mária-köszöntőt is ennek jegyében tartották.

„A pápaválasztás során hívek sokasága örömujjongásban tör ki, amikor meglátja a fehér füstöt, de azok is, akik nem tudnak ott lenni a Szent Péter téren, a televíziók előtt várakoznak és örvendeznek. Vajon miért örvendezünk ennyire ilyen alkalmakkor? Az Úr Jézus egy alkalommal azt mondta, megverem a pásztort és szétszéled a nyáj. Tudta tehát az Úr Jézus azt, hogy a nyájnak szüksége van pásztorra, mert pásztor nélkül semmi sem tudja megvédeni a nyájat a ragadozó farkasoktól” – mondta el szentbeszédében a püspök. Hozzátette, mielőtt Jézus útjára engedte tanítványait, a legfőbb pásztornak Péter apostolt tette meg, és Péter utódai Jézus Krisztus nyájának legfőbb pásztorai.

„Jézus az égi pásztora ennek a nyájnak, de itt, a földön Péter és az utódai Jézus Krisztus nyájának pásztorai, Krisztus földi helytartói. Éppen ezért mi Péter utódjában magát az Úr Jézust látjuk, és magát az Úr Jézust tiszteljük és becsüljük meg benne” – hangzott el a szentbeszédben. Tamás József püspök hangsúlyozta, Szent Péter apostol 266. utóda, Ferenc pápa nem politikai, hanem lelkipásztori céllal látogat el Romániába, hogy bátorítsa és biztassa az itthoni keresztényeket, hiszen a feladata az, hogy a híveket megerősítse ősei hitében egy olyan világban, ahol a hitetlenség szellemének vagyunk kitéve és naponta azt halljuk, hogy Isten nélkül is lehet élni.

„Minden azt sugallja nekünk, hogy mindent tegyünk meg azért, hogy éjt nappallá téve, minden másról elfeledkezve gazdagok legyünk. Ki vagyunk téve a bűnös vágyak csábításának, és minden arra akar ösztönözni, amit a régi pogány világban hangoztattak: carpe diem, azaz élvezd az életet a bűnös élvezetekkel együtt. Szükségünk van ezért arra, hogy a pápa megerősítsen bennünket őseink hitében és erkölcseiben, hogy ne lépjünk rá a tékozló fiú útjára” – mondta a püspök. Hozzáfűzte: sok ellenséges hangot hallani a pápalátogatás és a szentatya személyére vonatkozólag is, de felszólított, hogy ne hallgassunk ezekre, és felszólított, hogy buzgó imádsággal, lelki megújulással mindannyian mozdítsuk elő, hogy a találkozás valóban a hitünkben és őseink erényeiben való megerősítés legyen, és hogy az alkalom lelki élménnyel telítődött, a lelkünk javára való legyen.

A pápáért elmondott imádság és rózsafüzér-imádkozás után gyertyás körmenetben kísérték a Szűzanya kegyszobrának másolatát a templom előtti téren. Az imát és körmenetet a kegytemplom munkaközössége vezette. Urbán Erik OMF a kegytárgyak megáldása után köszöntötte Tamás Józsefet püspökké szentelésének évfordulója alkalmából.

MEGOSZTÁS