Ünnepi hét a piarista nővéreknél

0
2148

A szatmári egyházmegyei piarista nővérek az új tematikus év keretében egy hetes eseménysorozattal készülnek Boldog Celestina Donati ünnepére Nagykárolyban.

A piarista nővérek számára, a tavaly nyáron megtartott rendi káptalan óta, az ott felvázolt célkitűzések és meghatározott feladatok kidolgozásával telt az idő. A nagy horderejű feladatok részletes kidolgozása ebben az egyházi évben zajlik. A gondviselés különös kegyelmeit kérik valamennyi piarista nővér imádságos tevékenységére, és minden munkatársuk, önkéntesük, barátjuk és jóakarójuk az Isten ügye iránti szeretetteljes áldozatkészségére. Új tematikus évet is kezdtek, a meghallgatás évét.

Fogadalomújítás és örökfogadalom

Az egész kongregáció előtt álló kihívásokkal néznek szembe, valamint a mindennapi feladatok megoldásakor tartják, hogy Isten szavára odafigyelve, az Ő akaratát keresve, a Szentlélek sugallatait meghallva a legjobb cselekedni. Ezt az odafigyelést, a szerető meghallgatás gyakorlását hangsúlyozza ennek az évnek minden eseménye a kongregáció minden közösségében, szerte a világon. A szatmári egyházmegyében ez a téma szorosan összekapcsolódik a kegyelem éve tematikájával.

Március 18-án, a rendalapító Boldog Celestina Donati ünnepén kezdetét veszi a Mit mond a Lélek? hete a piarista nővéreknél. Az ünnep fénypontja a Kalazanci Szent József-plébániatemplomban este 6 órától kezdődő püspöki szentmise, amelynek keretében a nővérek megújítják fogadalmukat, Jó Pásztorról nevezett Ágnes nővér pedig leteszi örökfogadalmát a rend elöljárójának kezébe. Az ünnepi szónok Molnár Lehel piarista szerzetes tanár lesz.

Hivatásokért a Meghallgatás Évében

Az ünnepségsorozat március 19–21. között folytatódik majd a szerzetesközösségben a rendi elöljáró által vezetett vizitációval, amelynek középpontjában a kongregáció jövőképének kialakítása áll. Március 20-án, szerdán délelőtt szentségimádást tartanak a Celestina Anya Oázis kápolnájában. Március 22-én, pénteken nyílt napot tartanak az Oázisban, szombaton pedig új szerzetesi hivatásokért mutatnak be szentmisét az Oázis kápolnájában. A kongregáció valamennyi közössége felajánl egy szentmisét kifejezetten új hivatásokat kérve Istentől a meghallgatás évében. Nagykárolyban erre a szentmisére ezen a rendhagyó héten kerül sor. A szentmisét követően a rend elöljárója találkozik az Oázis kis lakóinak életét segítő önkéntesekkel.

Amellett, hogy várják az érdeklődőket a hét eseményeire, a nővérek kérik minden jóakaratú ember imádságát különösen is az örökfogadalmát letenni készülő Ágnes nővérért, a Piarista Nővérek Kongregációja rendi vezetésének nehéz és egyben áldott munkáját végző szerzetesekért és valamennyi piarista nővérért.

Tóth Borbála piarista nővér