Ünnepi hét a piarista nővéreknél

0
460

A szatmári egyházmegyei piarista nővérek az új tematikus év keretében egy hetes eseménysorozattal készülnek Boldog Celestina Donati ünnepére Nagykárolyban.

A piarista nővérek számára, a tavaly nyáron megtartott rendi káptalan óta, az ott felvázolt célkitűzések és meghatározott feladatok kidolgozásával telt az idő. A nagy horderejű feladatok részletes kidolgozása ebben az egyházi évben zajlik. A gondviselés különös kegyelmeit kérik valamennyi piarista nővér imádságos tevékenységére, és minden munkatársuk, önkéntesük, barátjuk és jóakarójuk az Isten ügye iránti szeretetteljes áldozatkészségére. Új tematikus évet is kezdtek, a meghallgatás évét.

Fogadalomújítás és örökfogadalom

Az egész kongregáció előtt álló kihívásokkal néznek szembe, valamint a mindennapi feladatok megoldásakor tartják, hogy Isten szavára odafigyelve, az Ő akaratát keresve, a Szentlélek sugallatait meghallva a legjobb cselekedni. Ezt az odafigyelést, a szerető meghallgatás gyakorlását hangsúlyozza ennek az évnek minden eseménye a kongregáció minden közösségében, szerte a világon. A szatmári egyházmegyében ez a téma szorosan összekapcsolódik a kegyelem éve tematikájával.

Március 18-án, a rendalapító Boldog Celestina Donati ünnepén kezdetét veszi a Mit mond a Lélek? hete a piarista nővéreknél. Az ünnep fénypontja a Kalazanci Szent József-plébániatemplomban este 6 órától kezdődő püspöki szentmise, amelynek keretében a nővérek megújítják fogadalmukat, Jó Pásztorról nevezett Ágnes nővér pedig leteszi örökfogadalmát a rend elöljárójának kezébe. Az ünnepi szónok Molnár Lehel piarista szerzetes tanár lesz.

Hivatásokért a Meghallgatás Évében

Az ünnepségsorozat március 19–21. között folytatódik majd a szerzetesközösségben a rendi elöljáró által vezetett vizitációval, amelynek középpontjában a kongregáció jövőképének kialakítása áll. Március 20-án, szerdán délelőtt szentségimádást tartanak a Celestina Anya Oázis kápolnájában. Március 22-én, pénteken nyílt napot tartanak az Oázisban, szombaton pedig új szerzetesi hivatásokért mutatnak be szentmisét az Oázis kápolnájában. A kongregáció valamennyi közössége felajánl egy szentmisét kifejezetten új hivatásokat kérve Istentől a meghallgatás évében. Nagykárolyban erre a szentmisére ezen a rendhagyó héten kerül sor. A szentmisét követően a rend elöljárója találkozik az Oázis kis lakóinak életét segítő önkéntesekkel.

Amellett, hogy várják az érdeklődőket a hét eseményeire, a nővérek kérik minden jóakaratú ember imádságát különösen is az örökfogadalmát letenni készülő Ágnes nővérért, a Piarista Nővérek Kongregációja rendi vezetésének nehéz és egyben áldott munkáját végző szerzetesekért és valamennyi piarista nővérért.

Tóth Borbála piarista nővér

SZÓLJ HOZZÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here