Nagykárolyban volt a missziós kereszt

0
1297
Forrás: A szatmári egyházmegye hírportálja

Három napon át köszöntötték a Szatmári Egyházmegyébe érkezett Missziós keresztet a Kalazanci Szent József Plébániatemplomban.

A 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő 52. Eucharisztikus Kongresszus híre sokakat megmozdított, eljött mindenki, aki csak tehette: kicsi és nagy, fiatal és idős, Nagykárolyból és a környékbeli egyházközségekből egyaránt – írja a szatmári egyházmegye hírportálja.

Szentmisével fogadták a különlegesen szép bronz leveles-indás díszítésű, a Szent Kereszt és a szentek ereklyéit hordozó „meghívót”. Szentségimádás, keresztúri ájtatosság és katekézisek során szegődtek a missziós kereszt mellé. A három nap alatt a nagykárolyi három plébániatemplom plébánosai ajándékozták meg a híveket tanításuk legjavával, melyeknek középpontjában az eucharisztia állt. A pénteki zárónapon gyűltek össze talán a legtöbben, megtelt a templom a szentmisére, amelyen a piarista nővérek immár nagyobb gyermekeinkkel együtt vettek részt.

A gyermekek számára meghatározó élmény volt valódi ereklyével találkozni, nyiladozó értelmük most új szemmel csodálkozott rá arra, amit korábbról ismertek. Nagy örömmel ismerték fel a magyar szentek sorában a szatmári Boldog Scheffler Jánost is, aki a Nagykárolytól nem messze fekvő Kálmándon született és a szatmári egyházmegye vértanú püspöke volt. Az ő személye azért kapcsolódik szorosan a meghirdetett eseményhez, mert az érdemekben kiváló lelkipásztor három alkalommal is részt vett a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson (Chicágóban, Karthágóban és Dublinban).

Megerősödve a jó Isten irántunk való szeretetében, új örömökre lelve az Oltáriszentség kimeríthetetlen szent titkában és várakozással tekintve a közelgő Kongresszus kegyelemmel teljes gyümölcseire, az előkészület és a kongresszus minden szervezőjére és résztvevőjére kívánjuk Isten szeretetteljes áldásainak kiáradását.

Tóth Borbála, piarista nővér