A hálás lelkület fejlesztése

A házasság hete Marosvásárhelyen

0
2991
A Csókay-Altay házaspár szerint Jézussal teljes a házasság/Fotó: Velicsek László Miklós

Randevú egy életen át – ezzel a mottóval zajlott ebben az évben a Házasság hete rendezvénysorozat, amelyet Marosvásárhelyen a tizenegyedik alkalommal szerveztek meg. A Csókay-Altay házaspár tanúságtétele szerint Jézussal hármasban lehet boldog házasságban élni.

A programsorozatot vasárnap este szentségimádással nyitották meg a Keresztelő Szent János-plébániatemplomban. A meghitt hangulatú szentségimádást Balla Imre segédlelkész és a Házas Hétvége lelkiség házaspárjai végezték, akik Isten elé hozták örömeiket, fájdalmaikat, sikereiket, kudarcaikat, terveiket és vágyaikat, megköszönve azt a hivatást, amelyet férjként és feleségként kaptak a keresztény házasságban. Hálát adtak azért a sok kincsért, amivel házastársaikban és gyerekeikben a jó Isten megajándékozta őket.

Fotó: Bustya Attila

Dicsérték Istent a rájuk zúduló viharokért és kihívásokért is, mert ezekben mutatkozhat meg hűségük és kitartásuk a jóban, ezek által derül ki Jézus szentségi kegyelmének hatékony ereje bennük. Az Isten jelenlétében azért imádkoztak, hogy a házasságokat az egység, a szeretet, a harmónia tartsa össze. A szentségimádás és a szentmise alatt a zenei hátteret a Remény Zenecsoport biztosította.

Ketten hármasban

Kedden este szintén a Keresztelő Szent János plébániatemplomban folytatódott a programsorozat, Dr. Csókay András idegsebész professzor és felesége, Altay Daniella tanúságtételével. Az örök szerelem titkát említve a sebészprofesszor egészen egyszerű receptet adott erre nézve: minden nap ki kell fejeznünk a házastársunk fele azt, hogy a mai napon jobban szeretjük őt, mint tegnap. Az a házasság tudja ezt igazán megvalósítani, ahol ketten vannak hármasban, vagyis ahol Krisztus a harmadik, ahol vele együtt alkot szerelmi háromszöget a házaspár.

Fotó: Velicsek László Miklós

A kendőzetlenül őszinte vallomásban egymást kiegészítve és megerősítve beszéltek a házasságuk szép perceiről, válságáról, valamint az életükben bekövetkezett tragikusnak számító eseményről, tíz éves kisfiuk váratlan haláláról is. Ennek kapcsán a szenvedés teremtő energiájára hívták fel a figyelmet: az ilyen életesemény a sok szenvedésen keresztül végső soron közelebb visz Istenhez. A hívő ember pedig annál boldogabb, minél közelebb van Istenhez. Erre mutat rá a Szentírás mondata: „Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.”

Kapcsolódásra teremtve

A szerdai nap meghívottja Uzsayné dr. Pécsi Rita neveléskutató volt, aki a Családpasztorációs Központ meghívására válaszolva két előadást is tartott a Deus Providebit Tanulmányi Ház nagytermében. A pedagógusoknak és hitoktatóknak a motiváció fontosságáról beszélt az előadó. Köztudott, hogy az oktató-nevelő folyamatban általában a külső motivációra építünk, de ennél sokkal hatékonyabb lenne felkelteni a gyerekek belső érdeklődését, felfedezni azt, hogy melyik tanulónak mire van affinitása, és erre építve elősegíteni, hogy belső élménye révén kapcsolódni tudjon a tananyaghoz.

Fotó: Szénégető István

A házaspároknak és házasságra készülőknek telt ház előtt tartott lendületes előadást a kötődés és társas intelligencia szerepéről, kiemelve az ember elemi igényét a kapcsolódásra. A házasságot a gátfutáshoz hasonlította az előadó: ugyanannyira összetett és sokrétű folyamat, mint ez a sportág, amelyben az egymás után következő akadályok leküzdése mellett folyamatosan figyelni kell a futás tempójára, a sebességre és sok egyébre is– ehhez pedig nagyon jó kondíció, sok-sok edzés és elköteleződés szükséges. Ugyanígy a házasság hosszan tartó működéséhez is stabil és jól működő kapcsolat szükséges. Az ilyen jó kapcsolatért pedig állandóan dolgozni kell, nemcsak akkor, amikor problémák merülnek fel, hanem éppen ellenkezőleg: hiszen a problémákat csak a stabil, jó alapokon álló kapcsolatban tudjuk igazán jól megoldani.

A Házasság Hete programsorozat folytatódik még: a hét folyamán a város több líceumában házaspárok tesznek tanúságot életükről, kapcsolatukról, a házasságra való felkészülés fontosságáról. Szombaton este 18 órától pedig a Családpasztorációs Központ társasjátékokkal tarkított együttlétet szervez házaspároknak és jegyespároknak, a Deus Providebit Ház Márton Áron termében Bakó Mária lelkigondozó vezetésével.

Molnár Izabella