Főesperesi közlemény a marosvásárhelyi tanulmányi ház használatáról

0
3220
Fotó: Bakó Csongor István

Az alábbiakban Oláh Dénes főesperes közleményét közöljük a
Deus Providebit Tanulmányi Ház termeinek használata kapcsán.

Alulírott, Oláh Dénes főesperes a Népújság folyó évi február 12-ei lapszámának címlapján szereplő szalagcím kapcsán a következőket szeretném pontosítani:

A Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János Római Katolikus Belvárosi plébánia tulajdonában levő Deus Providebit Tanulmányi Ház a magyar közösséget szolgáló szervezeteknek biztosít teret, bérmentes felhasználási szerződésekkel. Ennek megfelelően használta többek között a közelmúltban a Bod Péter Diakónia Központ felújítása miatt az oktatáshoz szükséges tér nélkül maradt Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző is. Tekintettel arra, hogy az asszisztensképző most nem igényli az általa használt termeket, s ezek használatával a Bolyai Farkas Elméleti Líceum az iskolaingatlanban még zajló felújítások idejére visszatérhet az egyváltásos oktatásra, a katolikus egyház az iskola megkeresésére hozzájárult, hogy a következő rövid időszakban a Bolyai Farkas Elméleti Líceum megkaphassa ezeket a termeket, szintén bérmentesen.

A Deus Providebit Tanulmányi Házban működik az egyházi szociális tevékenységeket koordináló Caritas szervezet is, hasonlóan bérmentes szerződéssel, kizárólag csak az ingatlan közköltségi számláinak kiegyenlítését fedezve.

Az ingatlan működtetése és fenntartása a közköltségi számlák fedezését értelemszerűen igényli. Az állami iskolák esetében ezeknek a költségeknek a fedezője az önkormányzat, a tanulók után járó állami költségvetés felhasználásával. Ez történik minden iskolaként használt ingatlan esetében, még azon ingatlanok esetében is, amelyeket egyházaktól bérel az önkormányzat. Ebben a formában fedezték a katolikus iskola osztályainak közköltségi tételeit is, függetlenül attól, hogy melyik ingatlanban vagy melyik intézmény hatásköre alatt működtek az iskola első létrejötte után, vagy a tavaly.

Ameddig a Bolyai Farkas Elméleti Líceum a Deus Providebit Tanulmányi Ház termeit oktatási célra használja, a közköltségi számlák fedezésére indokolt lenne az önkormányzati úton történő kiegyenlítés. Ez a megoldás működött Marosvásárhelyre érkezésemkor, amikor a plébánia és az esperesi kerület irányítását átvettem. Akkor a Stefánia óvoda működött átmenetileg a tanulmányi házban, s az önkormányzattal kötött szerződés értelmében az önkormányzat fedezte a közköltségi számlákat. Mivel az önkormányzat részéről ilyen szerződés most, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum javára nem került megkötésre, illetve mi nem tudunk ilyenről, az érintett termek használatával kapcsolatosan a Bolyai Collegium Alapítvány kezdeményezett tárgyalást velünk. Kezdettől fogva plébániánk egy bérmentes szerződés megkötését helyezte kilátásba. Annak ellenére, hogy ezek a tárgyalások nem értek véget, s tényleges szerződéskötésre sem került sor, a magunk részéről teljesen nyitottak voltunk és vagyunk arra, hogy a Bolyai Farkas Elméleti Líceum megkeresésének eleget tegyünk. Ezért is már elkezdődött a tanítás a tanulmányi házban. A szerződéstervezet részünkről, mint minden, fennebb említett esetben is a teljes bérmentességet tartalmazza, s ez nem is fog változni. Ezért is sértő csúsztatásnak tartjuk azt a szalagcímet, amely által a marosvásárhelyi belvárosi Keresztelő Szent János plébániát a teljes mértékben nyitott segítőkészségét torzítva befeketítették az olvasók előtt. Úgy gondoljuk, hogy a korrektség is sérült az egyoldalú közlés során.

Oláh Dénes főesperes-plébános

Marosvásárhely, 2019. február 15.