Tanácskoztak a nagyváradi egyházmegye elöljárói

0
1383
Forrás: A nagyváradi egyházmegye hírportálja

Böcskei László, a nagyváradi egyházmegye főpásztora esperesekkel és főesperesekkel tanácskozott többek között a pápalátogatásra való zarándoklat egyházmegyén belüli megszervezéséről és az Egyházmegyei Érdemérem idei kedvezményezettjének kijelöléséről.

A megyéspüspök kihangsúlyozta: az érdemérem jele annak, hogy az egyház tud köszönetet is mondani olyanoknak, akik kimagaslót tesznek egy szent ügyért. A főpásztor bátorította az espereseket, hogy terjesszék elé azokat a híveket, akik megérdemelnek egy ilyen kitüntetést. Már maga az előterjesztés lehet valaki számára egy elismerési gesztus mindazért, amit az egyházért néha hosszú éveken át tett – írja a nagyváradi egyházmegye honlapján. A pápalátogatás kapcsán a már nyilvános információkat továbbítását, hívekkel való közlését szorgalmazta az egyházmegye elöljárója.

A pápa életének ismertetésére buzdít

„Szeretnénk minél nagyobb számban részt venni. A négy helyszín közül hozzánk Csíksomlyó áll a legközelebb, érzékeltetnünk kell mi is a jelenlétünket, és ezt csak úgy tehetjük, ha szervezetten, amennyiben lehet, egy csoportban veszünk részt az eseményen” – mondta Böcskei László. Az egyházmegye tervezi egy, ezer zarándok szállítására alkalmas különvonat indítását. Imakártyák nyomtatásával is készülnek az eseményre: a pápalátogatásig ezt az imát minden szentmise végén el fogják imádkozni közösen az egyházmegye templomaiban. Ugyanakkor arra is buzdította a főpásztor az espereseket, hogy ismertessék a hívekkel a pápa személyét, tanítását, üzeneteit, szociális tevékenységét. Ennek a látogatásnak nem csak lelkipásztori jellege van, de üzenetet közvetít a politikai, civil szféra felé is.

Fotók: A nagyváradi egyházmegye hírportálja

A püspök ismertette az esperesekkel az új felállású pasztorális bizottság múlt heti megbeszélésének eredményeit. Az idén bérmálandókkal szándékoznak regionális találkozásokat szervezni, hogy még jobban tudatosítsák a fiatalokban a szentség felvételének fontosságát, erősödjön bennük az egyház közösségéhez való tartozás tudata.

Fiatalok megszólítása, imahadjárat

A máriás lelkületű mozgalmaknak a koordinátora Bărbuț Péter, Nagyvárad-Szent József-telepi plébános. A családpasztorációs programokba minden plébánia bekapcsolódhat, még akkor is, ha ezt nem központilag irányítják, hanem Margittáról Tóth Attila helyi plébános.

Fontos témát jelent az egyházmegye elöljárója számára a hivatások ébresztése és ápolása. Arra hívta meg a papokat, hogy ez a téma gyakran szerepeljen az egymás közötti beszélgetésekben. Hangsúlyozta, fontos a gyermekek, fiatalok megszólítása, bátorítása. A máriás lelkületű csoportokat lehet ösztönözni arra, hogy ilyen jellegű imahadjáratot folytassanak. Az egyház missziós küldetését is lehet témaként feldolgozni papi találkozókon. Mindenkit arra hívott, hogy tanúsítsanak nyitottságot, amikor a különböző pasztorális területek felelősei felkeresnek kéréssel, javaslattal valakit.

Az egyházmegye idei pasztorális terve is alkalmazkodik az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készülődési tervhez. A liturgikus előírások szigorú betartására intett a megyéspüspök, kérve az espereseket, hogy adják át ezeket az információkat az egyházmegye papjainak.
A továbbiakban Kovács F. Zsolt irodaigazgató ismertette a húsvétig zajló központi pasztorális eseményeket, majd az egyházi javak és ingatlanok kezelésére való figyelés fontosságáról esett szó. A főpásztor tanácsolta, az ingatlanok jogi állapotát mindenhol tisztázni kell.