Apa megint „mártonozik”

0
2983

A Hegy címmel 2016-ban jelent meg Nagy Zoltán több mint két évtizedes munkája, melyben mozaikképeket gyűjtött össze Márton Áron életéből. Az összeállítás azokat a tanúkat szólaltatja meg, akik Márton Áronnal, a tanúval kapcsolatba kerültek, ismerték. A mű Márton Áron filmes monográfiájának tekinthető. Azok, akik megszólalnak a monográfiában, mind olyanok, akik nem csupán ismerték, hanem akikre hatással volt Márton Áron személyisége. A munka nem volt öncélú, Márton Áron ügyét szolgálja, s immár második kiadására készül a szerző. Nagy Zoltánt erről a munkájáról kérdeztük.

Mióta ismeri Márton Áron püspököt?

1993-ban a kolozsvári tanulmányaim után hazatérve kezdtem el komolyabban a püspök úrral foglalkozni. Akkor még nem tudtam, hogy egy véget nem érő kutatási munka lesz belőle.

Mióta tartja példaképének? Van valamilyen személyes, családi kötődése? Minek hatására kezdett el Márton Áron életének kutatásával foglalkozni?

Már az első gyűjtőutunkon „megfertőződtem” a kegyelmes atya gondolatvilágával. Azóta is szinte minden nap valamilyen formában foglalkozom a püspök atyával. Személyes kötődésem nincs, kisgyerek voltam, amikor meghalt. Nem is találkoztam vele soha, sőt még nem is láttam. Úgy négy évvel ezelőtt álmomban vele is készítettem interjút. Nagyon lelkesen beszéltek róla azok, akik közelebbről ismerték. Ferencz Béla-Ervin ferences atya például így fogalmazott: „ezért a püspökért én tűzbe megyek, ezért a püspökért én börtönt is szívesen vállalok, ezért a püspökért én megontom a világot”– amikor ilyent hall az ember és látja a lelkesedést, amivel ezt elmondják… hát nem lehet nem folytatni ezt a munkát.

Miért foglalkoztatja ilyen intenzíven Márton Áron püspök élete?

Már életében szentként néztek föl rá. Illyés Gyula így dedikálta az egyik neki küldött könyvét: „Áronnak, fölfele nézve, Gyula.” A negyed évszázad alatt csak megerősödött bennem az az érzés, hogy a püspök atya egész élete egy kimeríthetetlen gazdag szellemi forrás.

Ha számokban ki tudná fejezni, akkor mennyi időt fordított erre a munkára életéből?

Nem mértem, de biztosan több ezer óra van benne. Anyaggyűjtés, rendszerezés, képek-hangok megtisztítása stb. Voltak olyan képek is, hogy egyenként közel fél órát tisztítgattam… A korabeli eredeti Márton Áron-hanganyagok esetében is szinte szavanként meg kellett küzdeni.

Ha már számoknál tartunk: hány emberrel beszélgetett, hány képkockát dolgozott fel A Hegy című DVD elkészítéséhez?

Nagyon sok jó emberrel találkoztam. Az eddig megjelent összeállításban „mindössze” negyvenhét személy beszél. Sajnos közülük ma már huszonheten nincsenek közöttünk. Most nem tudnám elkészíteni ezt az anyagot. Több mint 3300 képet sikerült betenni az összeállításba. Úgy szerkesztettem össze az anyagot, hogy a kronológiai sorrend is érvényesüljön, ugyanakkor semmi se ismétlődjön, és a legendásításokat is igyekeztem kiszűrni.

Azóta is gyűlnek a képek, újabb hanganyagokat is kaptam, interjúk is készültek. A napokban a szórványbeli csernakeresztúri előadás után az egyik nénitől is kaptam egy számomra ismeretlen, szép korabeli képet… Egy megható jelenetet is elmondott a püspök atyáról. Ilyesmik is lesznek a következő lemezen.

A Székelyföld Márton Áron-pályázatára is díjnyertes munkát nyújtott be. Ennek mi a története?

Ismerőseim is mondogatták, hogy írjak a püspök atyával kapcsolatos beszélgetésekről. Így született meg a Visszatükrözik a kortárs vallomások című riport. Néhány részt kiválogattam a legépelt hanganyagokból, és hála Istennek sikerült úgy összefűzni, összeszerkeszteni, hogy a zsűri tagjainak is elnyerte a tetszését. Nem vagyok ilyesmiben szakember, gondolom, a korábban belefektetett energiát is értékelték.

Mi mindennel gazdagította személyes és családi életét, hitét ez a kutatás?

Közelebb kerültem a püspök atyához, egyre magasabbra kerül a mérce. Leírhatatlan, amit az életpéldájával elénk tárt. Sajnos nem mindig sikerül a példáját követni. De igyekszem. Most már személyes ismeretség nélkül is vannak, akik megkeresnek és nagyon értékes, eddig feldolgozatlan nyersanyaggal ajándékoznak meg. Rám merik bízni. Ha ezekbe belenézek, belehallgatok, már szívügyemnek tekintem olyan formába hozni, hogy szélesebb körben is megismerhessék.

Hogyan formálta ez a saját családja életét, hisz rengeteg munka áll mögötte?

A családi életünket már nem tudom a püspök atya nélkül elképzelni. A feleségem egyszer meg is fogalmazta, hogy „családba fogadtuk a püspököt”. Persze a sok utazás, előadás néha feszültséget is okoz, a kislányom szokta is mondogatni: „apa megint mártonozik”. Igyekszem naponta elvégezni egy rózsafüzér tizedet ezért a Márton Áron-ügyért, este pedig legtöbbször hármasban közösen szoktuk elmondani a szentté avatásáért az ismert imát.

Hány helyen mutatta be a DVD-t?

Eddig 54 helyen jártam. Külföldön is van érdeklődés, eddig hat országban voltak filmbemutatók. Három éve, 2016. február 12-én, pont a püspökszentelés napján és helyszínén a Verbum Kiadónak köszönhetően Kolozsváron volt az első, akkor jelent meg az összeállítás, hála Istennek azóta is töretlen az érdeklődés.

Hogy érezte, milyen volt ennek a fogadtatása, visszhangja, mennyire érintette meg az embereket?

Nagyon sok csillogó szemet láttam, meleg kézfogást, jó szót kaptam. Elmondják, hogy ott jártam, majd ismeretlenek is megkeresnek, meghívnak. Három alkalommal olyan bensőséges előadás kerekedett, hogy azon vettem észre magam, hogy nemcsak a hallgatóság könnyezik, hanem én is törölgettem a szemem. Pedig hát minden másodpercét ismerem az összeállításnak, mégis néha engem is meghat. Isteni kegyelem, hogy így összeállt az anyag.

Vannak-e még ezen a téren további teendői, tervei?

Elfogytak a három éve kiadott példányok. Szintén a Verbum jóvoltából – most folyamatban van a második kiadás. Reméljük, eljön az ideje a készülő négy DVD kiadásának is. Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum igazgatónőjének biztatására szeretném, ha a film interjúanyagainak a nyomtatott formája is megjelenne, hogy lehessen tudományos munkákhoz is felhasználni. Már most tudok harmincnál több olyan helyet, ahova még el kellene vinnem. És hála Istennek folyamatosak a meghívások.

Hogyan fogalmazná meg röviden Márton Áron életpéldájának lényegét?

Követendő életpélda. Jó lenne még közelebb kerülni az ő gondolkodásmódjához. Az 1975-ös csíkszeredai hanganyagról a kegyelmes szavait idézem: „A világi keresztény igazi feladata ebben a világban van. Ebben kell neki Isten országának építésén dolgoznia. Jézus Krisztus számára nem közömbös, hogy a világban rend uralkodik-e vagy pedig zűrzavar, hogy a világ rendjét az értelem fénye hatja-e át, vagy pedig ráfekszik a sötétség hatalma. A világi keresztényeknek a kötelességük ezt a világot Jézus Krisztus akarata szerint rendezni, megszentelni, megváltani. A keresztény ember tehát két világ polgára. Igazi hazája az égben van, de oda az út a földön át vezet.”

Meggyőződésem, hogy általa mindannyian közelebb kerülhetünk a jó Istenhez. És ez a legfontosabb.

Kérdezett: Bodó Márta és Fábián Róbert

A beszélgetés megjelent a Vasárnap február 10-ei számában.