Férfi a nőben – könyvbemutató

0
1643
A nagyszebeni római katolikus plébánia hittantermében

Füstös Magdolna Férfi a nőben című kötetét mutatták be február 10-én Nagyszebenben és Medgyesen. A könyvbemutatók moderátorai, Bajka-Barabás Réka és Wenzel-Gazdag Erzsébet számolnak be az eseményekről.

Úgy készültem az eseményre mint a beszélgetés vezetője, hogy minden résztvevő valamilyen formában kifejezhesse gondolatait, érzéseit, ne csak az én kérdéseimre válaszoljon a szerző. Ráhangolódásként elhangzott Reményik Sándor Kegyelem című verse, miután a résztvevők egy-egy cetlit kaptak, melynek egyik felén a könyv borítója szerepelt üres hátoldallal, és az volt a kérés, hogy ki-ki írja rá, ami először eszébe jut a cím hallatán. Az a kérdésem volt Magdihoz mint vendégünkhöz, hogy mi az, amire felhívná a figyelmünket. Mi mellett megyünk el nap mint nap és talán már rá sem csodálkozunk itt, Nagyszebenben? Hol kellene megállnunk egy pillanatra? Magdi a Szentháromság-templom mellékoltárára hívta fel a figyelmünket, Jézus szobránál érezte, hogy oda kell „leborulni”, mint ahogyan Csíksomlyón is a Szűzanya lábához. Szerinte szükségünk van ezekre az ábrázolásokra, ne mint bálványimádók, hanem mint Istent keresők csendesüljünk el és térdeljünk le, így közelebb kerülve a Teremtőnkhöz.

A begyűjtött lapocskákon megfogalmazott gondolatokat egyenként fűzte tovább Magdi, a részvevők is bekapcsolódtak, és vitték tovább, saját életükre reflektálva. Főként a női minőségeket, szerepeket bontottuk ki, és a legélesebb mondat: „Szerintem egy nőt nem tud helyettesíteni egy férfi sem!” – váltotta ki a legtöbb hozzászólást. A férfi, a nő helyét a világban, a múltban és a jelenben vizsgáltuk, Magdi tapasztalatait és tanácsait mint nő, mint anya, mint hitoktató bőséggel szórta a hallgatóságnak. Kaptunk egyszavas cetliket is, mint például: béke, emberhalász, áldozat, hála, Pietá. Az „Óvom és védem az enyéim!” felkiáltó mondat fiatalokat, gyermekeket érintő nevelési kérdések, észrevételek hosszú sorát indította el, és a hiteles pedagógusok, figyelmes szülők hiányát ismertük fel. A buktatókat konkrét példákkal támasztotta alá a könyv szerzője. Biztosan mindannyiunkban elindult egy fajta felismerés a bennünk dúló kételyek, kérdések kapcsán, egyedülálló nőkként, családanyákként, nagymamákként, más nevelői hivatást betöltő lelkekként hallgattuk csillogó szemmel a szerzőt. Ízelítőt kaptunk a könyvben körüljárt témákról. A szakrális nő fejezetre többször is utalt a szerző.

A könyv dedikálása alatt alakultak kisebb csoportos beszélgetések, és megfogalmazódott a közös vágy: jó lenne találkoznunk, beszélgetnünk máskor is. A különböző felekezethez tartozó, más-más generációjú, többségében nőkből álló, szórványban élő résztvevők igénylik, hogy ehhez hasonló, elmélyülő és lendületbe hozó események történjenek a környezetünkben. Bízom benne, hogy a párbeszéd folytatódik itt, közöttünk. Az egyéni munka kihagyhatatlan, de meghatározó élmény megosztani egymással megéléseinket. További együttgondolkodásra és közös cselekedetekre kaptunk elhívást a könyvbemutatón. Hála Istennek, hogy így egybegyűjtött Füstös Magdolna személye, könyve köré, egy napsütéses vasárnap délután.

Bajka-Rarabás Réka


A medgyesi Kolping-ház nagytermében

A szerző őszintén beszélt saját vívódásairól, nőként, anyaként megélt tapasztalatairól, csalódásairól, a felvett szerepekről, önmagunk becsapásáról. Hangsúlyozta, hogy a kiegyensúlyozott emberi kapcsolatok kulcsa és alapköve önmagunk megismerése és elfogadása. Az értékek hiteles átadása csak ezúton valósulhat meg. Szó volt az egyes fejezetek bevezetéseként választott medzsugorjei üzenetekről is, arról, hogy a Szűzanya tisztelete és példája neki mennyi erőt adott nőként, anyaként az élet nehézségeinek elviseléséhez. A gondviselésbe vetett hit adott erőt Magdinak a nehézségeken való felülemelkedéshez. Ez a gondolat a közönség soraiban olyan fájó pontokat érintett meg, melynek hatására többen saját tragédiáikról, azok rájuk gyakorolt hatásáról kezdtek őszintén mesélni, így a könyvbemutató nem csupán ismertetés volt, hanem egyfajta terápiás, gyógyító-öngyógyító jelleget öltött. Őszinte, mély párbeszéd alakult ki a hallgatóság tagjaival, akik feltöltve, megerősítve tértek haza otthonukba, jelezve, hogy a jövőben is nyitottak az este folytatására, egy újabb elmélkedésre, tapasztalatcserére.

Különleges a medgyesi helyszínben nemcsak a hallgatóság spontán és aktív bekapcsolódása, hanem az, hogy a jelenlévők között igen nagy arányban voltak jelen férfiak is. Bennük is olyan folyamatokat, felismeréseket indítottak el az elhangzottak, amelyek segítették őket megérteni házastársuk vívódásait, kommunikációját, így talán hozzájárultak a mindennapi együttélés során felmerülő nehézségek leküzdéséhez.

Azóta is érkeznek a pozitív visszajelzések, így a medgyesi magyar közösség felekezettől függetlenül a jövőben is visszavárja a szerzőt.

Wenzel-Gazdag Erzsébet