Elhunyt Kiss István nyugalmazott lelkipásztor

1
4390

Életének 63. évében a székelyudvarhelyi Pastor Bonus Papi Otthonban meghalt Kiss István betegnyugdíjas lelkipásztor. Február 13-án, szerdán kísérték utolsó útjára a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébániatemplomban a lelki üdvéért bemutatott szentmise után.

Kiss István 1956. március 23-án született a Beszterce-Naszód megyei Vicén. Középiskolai és teológiai tanulmányait Gyulafehérváron a kántoriskolában, valamint a Hittudományi Főiskolán végezte. 1982. június 20-án szentelte pappá Jakab Antal püspök. Szolgálati helyei: Tür (1982–1983), Lupény (1983–1985), Zetelaka (1985–1987), Korond (1987–1990), Atyha (1990–1993).

1993-tól 2000-ig betegállományban élt a csíksomlyói ferences kolostorban, majd Csobotfalván és Csíkcsomortánban szolgált kisegítő lelkipásztorként 2004-ig, amikor betegnyugdíjasként a Pastor Bonus Papi Otthonba vonult vissza.

Az Úr adjon örök nyugodalmat neki!

Gyászjelentés

A Székelyudvarhelyi Főesperesi Kerület, a székelyudvarhelyi Jó Pásztor Papi Otthon és a rokonság nevében tudatjuk, hogy

Ft. Kiss István szentszéki tanácsos, nyugalmazott lelkész

életének 63., papságának 37. évében, 2019. február 11-én, türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Papi életének állomáshelyei: Tür, Lupény, Zetelaka, Korond, mint segédlelkész, majd Atyhában lelkész. Betegállományban 7 évet a csíksomlyói kolostorban töltött, majd a csíksomlyói Szent Péter plébánián lelkészként szolgált. Később Csíkszeredából besegített a csobotfalvi és a csomortáni plébánián.

Életének utolsó éveit a székelyudvarhelyi Jó Pásztor Papi Otthonban töltötte.

Temetése 2019. február 13-án, szerdán lesz, 11 órakor, a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébániatemplomból, a lelke üdvéért bemutatott szentmise után, a helyi temetőbe.

Kérjük a Jó Pásztort, legyen szolgájának kegyes bírája és jutalmazza meg a feltámadás dicsőségével.

Székelyudvarhely, 2019. február 11.

1 HOZZÁSZÓLÁS