Zárkózzunk fel a kereszt alá!

0
1629

Máramarossziget és Nagybánya után, 9-én este Szatmárnémetibe hozták az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbólumát, a missziós keresztet, amely Romániában elsőként a szatmári egyházmegyébe érkezett. Február 10-én, vasárnap, Schönberger Jenő püspök 11 órától mutatott be szentmisét, már a bevonulást követő bevezető megszólalásában hívei figyelmébe ajánlva a jövőre, Budapesten megrendezésre kerülő  Eucharisztikus Kongresszust: „Őszentsége, Ferenc pápa döntése értelmében 2020. szeptemberében Budapesten kerül megrendezésre az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Nagy megtiszteltetés ez, hiszen e rendezvény kapcsán lehetőségünk nyílik arra, hogy az egész világ előtt megvalljuk Jézusba és az Oltáriszentségbe vetett hitünket és tanúságot tegyünk örömünkről és keresztény reményünkről. Ennek a célnak az elérése érdekében már most készülnünk kell a kongresszusra, vagyis meg kell újulnunk hitükben. Újra és újra döntést kell hoznunk Jézus mellett, és az Ő akarata szerint kell alakítanunk tetteinket és egész életünket. Mindehhez pedig kérnünk kell a Szentlélek Úristen kegyelmét, bátorítását és vezetését. Készületünkben segít minket az Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, a Missziós kereszt, amit most ünnepélyes módon állítottunk ki templomunkban. Ez a kereszt, amely a 2007-es budapesti városmissziónak a keresztje volt, és most, a kongresszusra készülve az országot és a határon túli egyházmegyéket is járja, figyelmeztessen bennünket megváltásunk művére és arra a szeretetre, amit Jézus irántunk tanúsított, amikor a kereszten függve értünk adta az életét. Őbenne van a mi örömünk és egyetlen reményünk, mivel egyedül Ő az, aki igazi boldogságot és örök életet tud ajándékozni.”

Szentbeszédében a püspök emlékeztette híveit, Krisztus mindenkit a kereszten hordoz: „A kegyelem forrása maga az Úr Jézus, aki a szentségi színek alatt itt van az oltáron. Minden szentmisében jelen van közöttünk és arra figyelmeztet bennünket, sok jelet kaptunk, és ez mind afelé szeretne vonzani bennünket, hogy higgyünk az evangéliumban és szentek legyünk, ahogyan a mi Mennyei Atyánk is szent. Hiszen Jézus hordoz bennünket minden egyes szentáldozásban, hordoz a kereszten, amelyen mindannyiunk vétkéért meghalt. Mindannyiunk bűnét oda szegeztette testében a keresztre. És amikor az Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, ez az ereklyékkel ellátott kereszt tíz napig az egyházmegyénkben vendégeskedik, körbe jár, semmi mást nem szeretne, mint hogy felhívja a figyelmünket, nagy volt üdvösségünk ára, higgyünk az evangéliumban, éljük meg a hitünket és merjünk róla tanúságot is tenni. A huszonhat boldognak és szentnek az ereklyéje, amelyet itt láthatunk a kereszten, szimbolikusan jelzi: ahogyan őket Isten a keresztre fölemelte, ugyanúgy akar bennünket is fölemelni és hordozni. Az elvilágiasodás, a hitehagyás, az Istentől való elpártolás veszélye áll fenn. Testvéreim, fogjunk össze, zárkózzunk fel Krisztus zászlaja alá, a kereszt alá, mert benne van a mi üdvösségünk.”

Szentbeszéde végén a főpásztor arra buzdította híveit, merjék kifejezni hálájukat, tiszteletüket Jézus megváltó tettéért a kereszt jelében: „A székesegyházban még két napig itt lesz ez a szimbólum. Fejezzük ki hódolatunkat, tiszteletünket, hálánkat ez előtt a szimbólum előtt – mindenki úgy, ahogyan a szíve diktálja. Természetesen közösségben meg fogunk emlékezni minden nap szentségimádással, litániákkal, katekézisekkel, szentmisékkel arról, hogy készülnünk kell az Eucharisztikus Kongresszusra, de mindig legyünk készen az Istennel való találkozásra.”

A szentmise végén a püspök, asszisztenciájával a kereszt elé térdelt és a hívekkel elmondta a mindenszentek litániáját, kérve a keresztben ereklyével rendelkező boldogokat és szenteket is: Boldog Apor Vilmos, Boldog Batthyány-Strattmann László,  Boldog Brenner János, a Boldog Drinai Vértanúk,  Boldog Gizella, Boldog Gojdics Pál Péter, Boldog Hopkó Bazil, Boldog IV. Károly, Boldog Meszlényi Zoltán, Boldog Romzsa Tódor, Boldog Salkaházi Sára, Boldog Scheffler János, Szent Adalbert és Becket Szent Tamás, Árpád-házi Szent Margit, Árpád-házi Szent Erzsébet, Szent Gellért, Szent Hedvig, Szent Imre, Szent István, Szent Kassai Vértanúk, Szent László, Tours-i Szent Márton, Szent Zoerard-András és Benedek, Boldog Anton Durcovici, illetve Boldog IX. Ince pápa.

A kereszt előtt a Szent József, a munkás – Katolikus Férfiak Szövetsége vasárnap este öt órától tartott szentségimádást. A missziós kereszt február 12-ig található a székesegyházban, majd 13-a és 15-e között a Nagykárolyi Kalazanci Szent József templomban lesz, mielőtt elhagyná az országot.

Józsa János