Mi van a „héjunk” alatt?

0
2239

A segítő szakmában járatos embereknek nem idegen a kérdés, hiszen folyamatosan azt vizsgálják, hogyan lehet eljutni a másik ember bensőjéig, hogy ott levetve „saruikat” csodálják a Teremtő művét, a szerepekből és külsőségekből „kivetkőzött” emberi személy misztériumát, aki egyedi lényegével igyekszik vissza Teremtőjéhez. A spirituális út, amelyre mindenki meg van hívva egy ilyen „héj-levető” kaland, amelyen igyekszünk eljutni a belső szabadságra. A január 24-26. között megtartott első képzési modul alatt a spirituális út és a lelkivezetés témája mellett, a hivatás fogalmára és a pszichoterápiás irányzatok bonyolult rendszerére tekintettünk rá. Egy terápiás mese segítéségével pedig ráhangolódtunk az előttünk álló csoportos önismereti útra.

A tavaly a romkat.ro portálon is meghirdetett Élet bőségben Komplex Pszicho-Spirituális Szakmai Képzés első évfolyama ezennel elkezdődött és nagy örömmel fogadtuk a 13 résztvevőből álló interdiszciplináris csoportot. A tanári, orvosi, pszichológusi, szerzetesi, papi és lelkigondozói munkaterületeken dolgozó résztvevőink, a felnőttképzésre jellemző kollegiális stílusban, elkötelezetten vitatták meg a szakmai élet nélkülözhetetlen elemeit: a határokat, a keret-tartást és a szakmai fejlődés igényét.

A képző team tagjainak (Simó Irma, Homa Ildikó, Páll Leó, Takó István) közös nevezője az integrált szemlélet és az ember egészlegességének víziója, amely egy bio-pszicho-szocio-kulturális-spirituális modellben nyer kifejezést. A KSzTK azoknak szeretne segítséget nyújtani, akik fontosnak tartják saját szakmai fejlődésüket és ehhez elengedhetetlennek tartják az folyamatos önismereti munkát és az egyházi-spirituális vonatkozásokat is. Éppen ezért a segítői szakmák rendszerét a missziós küldetéssel is kibővítjük, viszont ez nem jelent „kérügmatikus fanatizmust”, hanem értékekre irányuló elkötelezettséget, saját hivatásunk szüntelen elmélyítését.  A folyamatos önismereti munka közelebb visz saját identitásainkhoz (nemzeti, férfi-női, segítői stb.), és ezáltal megerősödhetünk saját, egyedülálló hivatásunkban. Bár a hivatás fogalma inkább teológiai, de beszélhetünk hivatásszerűen megélt szakmáról is, és ez képezi a legjobb védőfaktort a kiégéssel szemben. Ha nem akarunk kiégni éljünk teljes szívvel „bőségben való életet”!

Homa Ildikó

MEGOSZTÁS