A keresztények egységéért imádkoztak

0
1588
Fotó: A nagyváradi egyházmegye hírportálja

„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (MTörv/5Móz 16,18) mottóval hirdették meg idén a tíznaposra bővült ökumenikus imahetet Nagyváradon. Vasárnap, január 20-án a római katolikus székesegyházban a keresztények egységéért imádkoztak. 

Böcskei László megyéspüspök arra hívta fel a figyelmet: nem a mindennapi problémák, ügyek megvitatása miatt gyűltek össze, hanem attól a belső vágytól vezérelve, hogy Isten elé tárják a kéréseiket, hogy az ő akarata érvényesülhessen mindenki javára – olvasható a nagyváradi egyházmegye hírportálján. A mottó arra utal, hogy a választott népnek szüksége volt bírákra, mert számos veszély leselkedett az Istennel kötött szövetségre, sok volt a gyűlölködés, a megosztottság és az ellenségeskedés, csak úgy, mint napjainkban. A püspök elmondta, ha betartjuk Isten törvényeit, felvesszük a harcot a gonosz erőivel, túllépünk az előítéleteinken és érzékenyek vagyunk mások gondjai iránt, akkor autentikus keresztényekké válhatunk.

„Az élet ugyanúgy látszik, ahogyan a halál is. Legyünk élő keresztények, ebben támogassuk és erősítsük egymást. Kapcsolódjunk be az imafüzér alkalmaiba, mert ezáltal tehetünk a legtöbbet az egység szolgálatáért. Keresztény tanúságtételünkkel próbáljuk szebbé és jobbá tenni a világot!”- tanácsolta a váradi egyházmegye főpásztora.

Prédikációjában Mihai Vătămănelu görögkatolikus vikárius azt emelte ki, hogy Krisztus szeretete sürget bennünket. Hangsúlyozta, hogy imádkozzunk, mert lelki élet nélkül csupán gépek vagyunk. Felhívása szerint élő kövekként építsük Krisztus egyházát, egységben a szeretetben és a sokféleségben. A prédikáció után a római katolikus, a református, az evangélikus-lutheránus és az unitárius egyházak elöljárói egy-egy rövid imával zárták az alkalmat. Kövendi István várad-rogériuszi református lelkipásztor köszönetet mondott Istennek, amiért együtt lehettek. Kardos József unitárius tiszteletes azt kérte Istentől: tegye áldottá az együttlétet, és vezessen a világosság útján, az igazság ösvényén. Mátyás Attila evangélikus-lutheránus lelkész hangoztatta, hogy a szeretet győzedelmeskedjen a 21. század Európájában.

Fohászkodtak még az ortodox egyház, a görögkatolikus egyház, a Messiás-hívő Zsidó Hitközség, valamint a neoprotestáns Tabor és Betania gyülekezetek képviselői is. Az imatized adományai gyermekotthonra gyűlnek, a Messiás-hívő Zsidó Hitközség számára. Az imaalkalom zenei szolgálatát a székesegyház kórusa végezte.