Hivatások nyomában

0
2572

Tizenharmadszorra szervezte meg Nagyváradon a Hivatások nyomában országos hittanversenyt a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum és a római katolikus püspökség. Január 18-20. között tíz iskola egyenként három fős csapata vett részt a rendhagyó „megmérettetésen”.

A szerző felvételei

Arad, Fehér, Maros, Hargita, Szatmár megyei jelzésű autók sorakoztak szombat délelőtt a Szent László iskola előtt, annak dísztermében pedig népviseletbe öltözött fiúk és lányok kezében izzott a penna, míg az írásos feladatrészek megoldásán ügyködtek a csapatok. A versenyre való felkészülésként minden évben három olyan szent vagy szentéletű személyiség életébe ásnak mélyre a diákok, akik életszentségük által koruk kimagasló embereivé lettek. Így idén a verseny témája Boldog Apor Vilmos vértanú püspök, Boldog Batthyány-Strattmann László szemorvos, és tiszteletreméltó Kaszap István jezsuita novícius élete volt.

„A hivatást élni mindenhol lehet, legfőképp ez a verseny üzenete” – mondta Benedek Ramóna hitoktató, a verseny főszervezője.  Azzal, hogy a papi, a szerzetesi, az orvosi és egyben a családapai hivatás volt e három szentéletű ember által a verseny témája, az a cél, hogy „a hivatás minden területe legyen megvilágítva a gyermekek számára, és megerősíteni bennük azt, hogy egy hivatást élni lehet ott, ahol és azzal, amit a jó Istentől kaptam.”

A találkozások jelentik a legmaradandóbb élményt úgy a diákok mint kísérő tanáraik számára. Ami pedig a verseny egyik legszebb vonása: nem is egy egykori résztvevő jár vissza immár felkészítő,kísérő tanárként Váradra. Láng Melinda, a gyergyószentmiklósi csapat hitoktatója mesélte, azért is jó volt néhány évvel ezelőtt eljárni erre a versenyre, mert később, az egyetem megkezdésekor a teológia karon már ismerősként mosolyoghattak össze éppen az ország másik végéből érkező „gólyával”.

Minden évben fontos mozzanat a színdarab: a kiválasztott szent életének egy olyan mozzanatát viszik színpadra a csapatok, amely leginkább megérintette őket a felkészülés során, és amelyet fontosnak tartanak kreativitásukat használva a többiek számára is „kihangosítani”.

Nem maradhatott el a délutáni kultúrséta sem, díjkiosztó a meseszép püspöki palotában, a nap megkoronázásaként pedig egy kis minden porcikát megmozgató tánc(ház).

Egyenlő pontszámmal az első díjat két csapat kapta: a székelyudvarhelyi (Tamási Áron Elméleti Líceum – teológia osztály) és a nagyváradi (Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum). A második díj a gyulafehérvári csapaté (Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum), a harmadik pedig a gyimesfelsőlokiaké (Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum). Dicséretet kapott a gyergyószentmiklósiak (Fogarasy Mihály Technológiai Líceum – teológia osztály), és senki sem tért haza üres kézzel, hisz minden csapat könyvjutalomban részesült: a kézdivásárhelyi csapat (Nagy Mózes  Elméleti Líceum – teológia osztály), a nagykárolyi csapat (Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum), a szatmári csapat, akik egyben a Vasárnap katolikus hetilap különdíját is hazavihették előadásukért, (Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum), a temesvári csapat (Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum), a marosvásárhelyi csapat (II.Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum).

Hálásak lehetünk ezekért a szép arcú fiatalokért, remélve abban, hogy mindannyian megtalálják hivatásukat – akár – a Hivatások nyomában…