Amit mond, tegyétek!

Évközi 2. vasárnap

0
1810
Fotó: pixabay.com

EVANGÉLIUM

Abban az időben:
Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!”
Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős. Jézus szólt a szolgáknak: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték.
Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s szemére vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.”
Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.
(Jn 2,1-11)

Jézust meghívták a kánai menyegzőre. Itt tett először csodát. Csodáját édesanyja, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására tette.

„Fiam, nincs boruk.” Mi rejlik e néhány szóban? Elsősorban nagy figyelem. Mária boldog, hogy fia megjelent a lakodalomban, ragyog az arca, észreveszi, hogy a vőlegény és a menyasszony bajban vannak, mert fogytán a bor. Megnyilatkozik jó és szerető szíve. Mi lesz, ha kitör a botrány? Szegény fiatalok új élete szégyennel kezdődik. Mária egészen együtt tud érezni másokkal. Jelentkezik segítőkészsége. Nem a kezeit tördeli, nem csinál jelenetet, nem veszti el a fejét. Jézus itt van, nem lehet baj. Hozzá siet és félrehívja: „Fiam, nincs boruk.” És íme, bár még nem jött el az órája, anyja szavára megteszi első csodáját.

Jézus mennybemenetele után hamarosan anyját is maga mellé vette. A Szűzanya folytatta közbenjáró segítségét. Amit Kánában tett, ugyanazt tette és teszi ma is. Segít, szívből fakadó imáinkat Jézus elé viszi mint égi édesanya.

Tudjuk, hogy minden létező létének megfelelően hatni akar. A nap azért van, hogy sugározzon, a forrás azért van, hogy felüdítsen, Mária pedig azért, hogy segítsen. Érdekes megfigyelni, a Szentírásban olvasható, hogy egy alkalommal Jézust rokonai is biztatták, hogy menjen Jeruzsálembe és mutassa meg csodatevő erejét. Nekik is azt válaszolta, amit a Szűzanyának: „Még nem jött el az én órám”. És nem ment. Anyjának is ezt felelte, de mégis teljesítette kérését. Ezzel is föl akarta hívni figyelmüket, hogy anyjának különleges hatalmat adott.

Velencében van egy csodálatos templom, melyet Santa Maria della Saluténak neveznek. Ezt a fogadalmi templomot akkor építették, amikor a Szűzanya közbenjárására megszűnt a városban a kolerabetegség. Az oltár fölött ott a Madonna szobra a kis Jézussal. Mellette szimbolikus alak látható, Velencét ábrázolja. Írást nyújt át a Szűzanyának, rajta ez a három szó: „O madre, madre, madre!” Oh, anyánk, anyánk, anyánk! Így menjünk hozzá mi is a kéréseinkkel.

„Amit mond, tegyétek!” Ezt a mondatot először Mária Jézushoz a mi érdekünkben intézte, most ezt hozzánk intézi Jézus ügyében. A Szűzanya tisztelete bele van vésve minden katolikus hívő szívébe, de tisztelni úgy lehet a személyét, ha tiszteljük a szavát is. Szava pedig így szól hozzánk: „Amit mond nektek, tegyétek!”

Ha a propagandaszólamok mást is mondanak, tegyük azt, amit Jézus mond. Ha valamit olvasunk vagy látunk és megzavar, tegyük azt, amit Jézustól hallunk. Ha mások példája megzavar, higgyünk Jézusnak és ne másnak. Ha hitetlen gondolatok és csábító kívánságok ébrednek bennünk, kövessük Jézust és ne a csábítást.

Zátonyok között a tengerjáró hajókat révkalauz vezeti be a kikötőbe. Az élet zátonyai között a Szűzanya biztos kézzel vezet el Jézushoz. Útjelzőnk életünk forgatagában. Mindennap láthatjuk a táblát: Parkolni tilos! Mária is azt mondja: ne feledkezzünk el Isten törvényeiről: Itt és itt tilos megállni. Ne engedjünk a kísértésnek: tudjunk nemet mondani a bűnnek! Legyünk erősek!

A Szűzanya segített a bajban lévő ifjú páron. Ha őszinte, buzgó imában a Szűzanyához fordulunk, közbenjáró segítségével mindig mellettünk lesz.

Timár Sándor P. Asztrik OFM

Megjelent a Vasárnap január 20-i számában.