Regina nővér felhívása az életre és a közös imára

0
2791

Međugorje számomra az a hely, ahová szívesen térek vissza. 1990-ben voltam először, de azóta többször elzarándokoltam, mert a Szűz Anya közelsége és szeretete ott nagyon megérintette a lelkemet. Életem nagy döntéseit ott hoztam meg.

Az elmúlt négy év során egy jól működő csoport alakult Sepsiszentgyörgyön, akiknek a tagjaival együtt zarándokoltunk. Az út során mély kapcsolatok születtek, amely oda vezetett, hogy a Szűz Anya kérésének eleget téve létrehoztuk a međugorjei imacsoportot.

A közös ima és zarándoklat ereje 

A csoport küldetése tanúságot tenni arról arról, hogy az egymásért mondott közbenjáró ima, az együtt mondott rózsafüzér gyógyulásokhoz és mély szabadulásokhoz vezet. A Szűz Anya gyermekének lenni nagy ajándék, mivel édesanyai szeretettel szeret bennünket. Ez a csoport nyitott mindenki számára, aki hozzánk akar csatlakozni. Minden hónap első csütörtökén a sepsiszentgyörgyi Szent József templomban együtt imádkozzuk a rózsafüzért, szentmisén és szentségimádáson veszünk részt. Természetesen van házi feladat is: egy tized rózsafüzér. Emellett idén is megszervezzük a zarándokutat: akinek kedve van, velünk tarthat. Nem fogja megbánni, mert Isten meglepetéseket készít számára a boszniai városban.

Tavaly novemberben a csoportban elkezdtünk imádkozni családjaink gyógyulásáért, amelyhez sokan csatlakoztak más falvakból is: nagyjából négyszázötvenen imádkoztunk egymásért mindennap. Ennek folytatásaként február 7-én elindítjuk a lelki adoptálás imaláncot Mondj igent az életre! mottóval. Általában minden családban előfordul az, hogy a szülők nemet mondanak az életre abortusz, gyógyszeres megelőzés útján. Ez lelkileg sokszor megterhelő lehet: depressziós érzelmeket, szorongást és nagyfokú belső feszültséget tapasztalhat az érintett. Az abortusz után sok szenvedés vár a nőkre, hosszú a gyógyulási folyamat, ráadásul sokszor a meg nem bocsájtás miatt válással végződik a házasság. Sokan megkérdezik: mit tehetünk ilyen helyzetben?

A közösségben végzett lelki adoptálás gyógyulást hoz (Fotó: Pixabay)

Mondj igent az életre!

A lelki adoptálás egy lehetőség arra, hogy a gyógyulási folyamat ezekben a helyzetekben elinduljon, hiszen ez arról szól, hogy kilenc hónapon keresztül imádkozunk egy Isten által kijelölt személyért, áldott állapotba került nőért, azért, hogy a magzat megszülethessen. Az anya így lelki gyermekkel gazdagodik, könnyebb lesz a lelkiismerete és csökken a bűntudata. A lelki adoptálás másik oldala, amit szeretnénk bevezetni, arról a személyről szól, aki bevállalja az abortuszt: kilenc hónapon keresztül rövid imákat mond önmaga gyógyulásáért. A hittel kért ima eredménye maga a lelki béke lesz, amely lehetővé teszi a megbocsájtást úgy önmaga, mint mások irányába.

Ugyanakkor fontos, hogy a lelki adoptálást egy nagy közösség együtt végzi: kilenc hónapon keresztül mindennap mondunk egymásért egy tized rózsafüzért. Kilenc szentmise lesz minden hónapban azokért, akik ezt bevállalták, de azokért az anyákért is, akik áldott állapotban vannak. Mivel több település is csatlakozott ehhez az imalánchoz, ezért egy időben több szentmise zajlik majd. Sepsiszentgyörgyön a márciusi és májusi szentmisék időpontjait hirdetni fogjuk. Áprilisban Csíksomlyón tartanak ugyancsak kilenc szentmisét ezzel a céllal.

A hajadonok és áldott állapotban lévők is csatlakozhatnak

A gyermekáldásban részesülni vágyók is beléphetnek az imaláncba, hiszen Isten kegyelme végtelen. Amikor egy áldott állapotban lévő anyáért imádkozunk, az ima áldásként tér vissza hozzánk és kérésünk teljesül. A hajadonokat is várjuk, hiszen ők is imádkozhatnak önmagukért és jövőbeni gyermekeikért. Igent mondani az életre mindennap nagyon fontos, mert ez add nekünk életkedvet, örömet a nehézségek elviselésében, és hálaadásban eltöltött időt. Aki hálát tud adni Istennek mindenért, az boldog, kiegyensúlyozott emberré válik. Valójában erre vágyunk mindannyian.

Mindannyian arra vágyunk, hogy mindenért hálát tudjunk adni Istennek (Fotó: Pixabay)

A lelki adoptálás imalánc első alkalmán a Szent József templomban a pálos Botond atya tartja a szentmisét február 7-én, este hattól. A szentmise után, illetve minden hónap első csütörtökén az esti szentmisén várjuk a csatlakozni vágyók jelentkezését a međugorjei csoporthoz. A napi imádság pedig így hangzik:

Uram, Jézus! Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült a világra Téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott Rólad, kérlek Téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget.

Kérlek, adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, amelyet Te magad rendeltél számára. Ámen.

Drága Szent Család, könyörögjetek érettem is, hogy testileg és lelkileg meggyógyuljak és igent mondjak az életre. Ámen.

Ezután egy tized rózsafüzért mondjunk mindennap.

Román Enikő Mária Regina nővér