Szent Család vasárnapja

0
1433
Fotó: pixabay.com

EVANGÉLIUM

Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak, Jeruzsálembe, hogy ott keressék.
Három nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek.
Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged.”
Ő azt felelte: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?”
Ám ők nem értették mit akar ezzel mondani.
Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében.
Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és emberek előtt.
(Lk 2,41-52)

Egy tízéves kislány ezt írta a családjáról egy iskolai dolgozatban: „Otthon 2 szobánk van 2 ággyal, 1 ablakkal és 1 fehér cicával. Csak esténként eszünk, amikor az apukám hazajön, és a táskája tele van kenyérrel meg szárított hallal. Nagyon szegények vagyunk, de apukámnak, anyukámnak, testvéreimnek és a cicánknak is égszínkék szeme van. Amikor körbeüljük az asztalt, olyan, mintha nálunk lenne az ég.” Amikor vasárnaponként körbeüljük az ünnepi asztalt, vajon a mi családunkban jelen van az ég?

A Szent Család élete nem volt gondoktól mentes.
1. Már a jegyesség időszaka sem volt az. József el akarta bocsátani Máriát. Az angyal világosítja fel Józsefet a félreértésről. A meg nem értés, a félreértés hányszor ismétlődött már meg jegyesek között, és hányszor fog még megismétlődni.
2. Újabb gond: el kell hagyniuk biztonságos otthonukat. Számos család kényszerült már hasonlóan arra, hogy elhagyja otthonát.
3. Aztán ott van a 12 éves Jézus, aki elkezdi járni a maga útját, ott marad a Templomban szülei tudta nélkül. Hányszor ismétlődik meg hasonló jelenet a mai családokban is, amikor a gyermekek felnövekedve elkezdik a maguk útját járni, ami a szülők számára néha érthetetlen út.

Elmondhatjuk: hasonló válsághelyzetek voltak jelen a Szent Család életében is, mint amilyenek a mai családoknál kialakulhatnak. Miért buknak bele családok ma a hasonló válsághelyzetekbe? Mit tehetnének a mai családok? Mi az, amit jól csinált a Szent család ahhoz, hogy túlélték a problémákat, és együtt tudtak maradni?

A Szent Család egyik összetartó ereje az volt, hogy lakói egymásnak otthon-érzést tudtak nyújtani. Ennek köszönhetően szívesen mentek haza a család tagjai, mert béke és szeretet várta őket otthon. A másik összetartó erő: az imádság, az Istenre való folyamatos odafigyelés volt. Imádkoztak egyénileg, de közösen is mint család. Józsefről olvassuk: Igaz ember volt. Ez a korabeli felfogás szerint azt jelentette: imádkozó családapa. Egy családnak ma is szüksége van imádkozó családapára.

Egy brit lap felmérést készített 2000 gyermek körében, hogy milyen kívánságaik vannak karácsonyra. Volt, aki a holdat, egy időgépet vagy valamelyik filmsztárt kérte. A megkérdezettek legtöbbje nem drága játékot, hanem kistestvért kért. Szorosan ezután következett egy igazi rénszarvas, míg az apa a 10. leggyakoribb karácsonyi kívánság volt a brit gyerekek vágylistáján.

Mindenképp meglepő az, hogy a lista élére a kistestvér került. Nem tudom az okát, hogy miért nem játékokat kívántak; … talán azért, mert az már volt nekik, s abban nem szenvedtek hiányt. Mivel vágylistáról volt szó, azt kérték elsőnek, ami a legjobban hiányzott nekik, ami után a legjobban vágyakoztak: kistestvért.

Czier István

Megjelent a Vasárnap december 30-i számában.