Tartalmas egyházzenei-lelki napot szerveztek

Arad-belvárosban folytatódik a szép hagyomány

0
1254

December 15-én, szombaton 10 órától a reggeli dicséret eléneklésével kezdődött az arad-belvárosi plébánia révén immár hagyományosan megszervezett egyházzenei nap. A Laudes eléneklése után Blénesi Róbert házfőnök-plébános, minorita szerzetes a zsoltárimádságoknak a lelki életben betöltött pozitív hatásairól tartott rövid elmélkedést, majd a zsoltárok imádkozására/éneklésére bátorította a jelenlévőket. Külön elmagyarázta az első szentáldozásra készülő gyermekeknek is e szent szövegek fontosságát.

Ezt követően Tankó László kántor Szent X. Pius pápa motu proprióját ismertette az érdeklődőkkel a dokumentum megjelenésének 115. évfordulója alkalmából. Több helyen párhuzamot vont a motu proprio és a II. vatikáni zsinat liturgikus konstitúciójának VI., a szent zenéről szóló fejezete között (ez a dokumentum 55 évvel ezelőtt jelent meg). Külön kitért – kiemelve fontosságát – az egyház által sajátjának deklarált és liturgiájában első helyre tett gregorián énekre.

A nap második felét a gyakorlati rész töltötte ki. Átismételték a karácsonyi ünnepkör liturgikus énekeit, majd megtanultak egy karácsonyi melizmatikus alleluját és a Nagy vigadva (Lætabundus) kezdetű szekvenciát. A továbbiakban kötetlen beszélgetés, illetve a résztvevők kérdéseinek megválaszolása következett egy szerény agapé elfogyasztása közben.

A tartalmas egyházzenei napot a templomban megtartott gyertyagyújtással egybekötött énekes vesperással zárták.

Balta János/Nyugati Jelen

MEGOSZTÁS