Józsefnek volt egy álma…

Tanárok köszöntötték Böcskei László megyés püspököt

0
1089

A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum tanárai és munkatársai köszöntötték december 17-én, a  püspöki palota dísztermében Böcskei László megyés püspököt. Az egyházmegye főpásztora megköszönte a tanárok és nevelők éves szolgálatát, és bátorította őket, hogy a jövőben is bátran, bizalommal legyenek a Teremtő munkatársai az ő munkájukkal.

Józsefnek a példáját állította az egyházmegye elöljárója a tanárok elé, hiszen véleménye szerint az ő szerepe fölött eléggé könnyelműen el szoktunk csúszni a karácsonyi ünnepkörben, és mégis igen fontos számunkra. Józsefnek volt egy álma, és ő azt követte. A tanárok és nevelők is kövessék álmukat, ne adják fel, még akkor sem, ha úgy mint József esetében, az ellentmond az ésszerűségnek, a megszokottnak.

Isten a semmiből teremtette a csodálatos világunkat, és néha a tanárnak is az az érzése, hogy szinte a semmiből kell valamit kihoznia, tudást teremtenie. Jó érzés az, amikor munkája eredményeként valami szép valósul meg. Értékeljük a pillanatokat, mert Isten ott van a pillanatokban és bármikor alkalmassá tehet az ő tervének megvalósítására. Ne ellenkezzünk Isten tervének, hiszen József sem ellenkezett, még akkor sem, amikor az nem egyezett meg az ő saját tervével. Értékeljük a pillanatokat, a helyet ahol munkánk kibontakozik, kapcsolatainkat, még akkor is, ha embertársainkkal mindennap találkozunk. Egész életünk egy kapcsolathálózat. Isten mindig egy élethelyzetet használ fel, hogy megjelenjen közöttünk, ezért értékeljük az élethelyzeteket.

Egy német püspököt idézve, Böcskei László rámutatott arra, Jézusnak nem származott haszna abból, hogy emberré lett, és mégis vállalta ezt. Ezért nemcsak a betlehemi jászolnál hajoljunk meg a megtestesülés csodája előtt, hanem a munkahelyen, otthon, ahol élünk, ott ahol Jézus Krisztus születésének örömhíréről beszélünk, tanúságot teszünk róla. A jászol ott van embertársunk ajtaja mögött. Kopogni kell rajta tisztelettel, de nyomatékosan. És nekünk is ki kell nyitnunk ajtónkat embertársunk és Isten előtt.

Majd megköszönte a megyés püspök mindenkinek az évi munkáját: „Ezt nemcsak azért teszem, mert így illik. Tudom, hogy nem könnyű az, amit próbálunk együtt tenni. Nem könnyű a mai ember és a világ elvárásainak megfelelni. De ha közös forrásokból táplálkozunk, akkor a cél már nem elérhetetlen. Köszönöm, hogy nem adjuk fel, nem mondunk le céljainkról, vágyainkról, hanem keressük az utakat, ezeken haladunk tovább. A jövőben is adjon az Úr bizalmat és bátorságot, hogy tovább tudjunk munkálkodni egy jobb világ és egy szerethetőbb egyház megvalósításán” – ezekkel a szavakkal fejezte be a főpásztor a tanárokhoz intézett bátorító beszédét.

A Szent László-iskola munkaközösségének nevében Konrád Katalin Erzsébet igazgató mondott köszönetet a megyés püspöknek egész éves támogatásáért, illetve ismertette azokat a jótékonysági cselekedeteket, amelyeket tanárok és diákok közös összefogásával sikerült az év folyamán, de különösen az adventi időben, karácsony szent ünnepére való készületben megvalósítani. A találkozó kötetlen beszélgetéssel ért véget.

Az Oláh Gabriella, Costin Éva és Székely Boglárka alkotta trió szolgáltatta a találkozó zenei aláfestését, ők nyújtottak lélekemelő muzsikájukkal segítséget a jelenlevők ünnepre való ráhangolódásához.

Kép és szöveg: Micaci Cristian

MEGOSZTÁS