A káplán, aki püspök lett!

Megáldották Somogyom megújult templomát

0
2366


Tamás József segédpüspök advent harmadik vasárnapján megáldotta a Medgyeshez tartozó somogyomi templomot.

Babota Tibor medgyesi plébános a szentmise előtt köszöntötte a jubilánst. Kiemelte az ünnep kettős lényegét, egyrészt örömvasárnap volt és megújult a somogyomi templom, másrészt az egykori káplán, aki ötven éve Medgyesen kezdte a papi szolgálatát, most aranymiséjét ünnepelheti.

A szentmise bevezetőjében a főcelebráns elmondta: öröm számára, hogy abban a kis templomban is bemutathatja aranymiséjét – püspökként először –, ahol káplánként nagy ünnepeken szolgált. Megemlékezett a néhai plébánosáról Somlyai Istvánról is, aki elmondása szerint gyakrabban járt ki Somogyomba, mert volt autója, neki mint segédlelkésznek pedig nem, de valahányszor a kis faluba megérkezett, mindig nagy buzgóságot, lelkesedést és nagy odaadást tapasztalt. Ma reméli, hogy ez az odaadás, lelkesedés továbbra is él a hívek között.

A szentmise végén versekkel köszöntötték a gyerekek a püspököt, majd a medgyesi gondnok, Gazdag Sándor, aki egyben bérmafia, köszönetet mondott az aranymisés áldásért és a hívek nevében Babota Tibor plébánosnak a fáradozásáért és tevékenységéért.

Az egykori káplán zárszóként elmondta, hogy a legnagyobb ajándék az ima, kérte a jelenlévőket, hogy továbbra is imádkozzanak érte, ő pedig értük.

A szentmisét követően a templom közelében lévő kultúrotthon adott helyet egy szerény agapénak.

***

Egy korábbi interjúban a jubiláló püspök így emlékezik vissza a papi életének kezdetére:

Első helyem Medgyes volt, amely azért volt számomra különleges, mert Csíkban nőttem fel, itt nemzetiségileg és vallásilag is egyöntetű a közösség, míg Medgyesen mindkét szempontból nagyon vegyes volt. Ott voltak evangélikus szászok, római katolikus osztrák-németek, székelyföldi magyar katolikus hívek,illetve a románok, akik többsége a római, illetve görögkatolikus vallást gyakorolta. Az ott töltött évek alatt több nehézségem is volt, hiszen a magyar mellett német és román nyelven is kellett végezni szolgálatokat, de ahogy mondják, az ember vagy megszokja,vagy megszökik ‒én megszoktam.

Csíki Szabolcs

MEGOSZTÁS