Csibi Krisztina: Magyarok millióihoz jutott el az igazságos uralkodó üzenete

Szombaton zárul a Mátyás király-emlékév

0
2082
Csibi Krisztina • Fotó: Matuz Gábor/Magyarság Héza


Tematikus esztendő ekkora figyelmet talán még soha nem vonzott magára és ilyen széles tömegeket nem mozgatott meg, mint az idei, a Mátyás király tiszteletére, születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulója alkalmából a Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett emlékév. Bizonyára azért van ez így, mert olyan uralkodóról van szó, aki óvodák, iskolák falai között, könyvtárak, levéltárak, múzeumok világában, hagyományőrzők, reneszánsz kort kedvelők, alkotók és alkotást befogadók körében: gyakorlati értelemben mindenütt, mindenki számára érdeklődést, kíváncsiságot kelt. Háromszéktől a tengerentúlig megszámlálhatatlanul sok vetélkedő, pályázat, előadás, kiállítás, konferencia, forgatag és egyéb, Hunyadi Mátyáshoz kapcsolódó rendezvény szerveződött idén, magyarok százait és ezreit szólítva meg, őket közös aktivitásra, emlékezésre invitálva. A Mátyás király emlékév záróeseménye előtt a programsorozat lebonyolítását koordináló Magyarság Háza igazgatóját, Csibi Krisztinát kérdeztük.

– Sokak kezébe eljutott már a Madéfalvától Edmontonig című, nemrég megjelent könyvkiadvány, amely háromszáz fénykép gyűjteményes közreadásával örökíti meg a Mátyás király emlékévnek a Magyarság Háza által szervezett eseményeit. A cím igencsak kifejező, sejteti, hogy a programsorozat meglehetősen nagy utat járt be. Milyen rendezvények vándoroltak és milyen közösségekhez jutottak el?
– Az említett kiadvány, noha valóban figyelemre méltóan gazdag, nem is adja az emlékév teljes foglalatát, hiszen elsősorban a Magyar Diaszpóra Tanács nyolcadik és a Magyar Állandó Értekezlet tizenhetedik, ez év novemberi ülésének résztvevői számára készült, emiatt már október közepén nyomdába küldtük, az év utolsó negyede tehát nem jelenik meg a kötetben. Lapjairól mégis jól látszik, hogy az igazságos királyra való emlékezés ebben az esztendőben csak a mi szervezésünkben Székelyföldtől a tengerentúlig milyen változatos és színes képet mutat – a szó valódi értelmében, hiszen a könyv képekben villantja fel az egyes eseményeket és a bejárt helyszíneket. Ha figyelembe vesszük a mintegy tíz országban megközelítőleg kétszáz elért települést, a több száz rendezvényünk több tízezres közönségszámát, az álruhás Mátyás országjárása során meglátogatott óvodások és diákok ezreit, a partnerszervezetek és a világ számos magyar közössége által szervezett aktivitásokat, a sajtóban-médiában megjelenő hozzávetőlegesen másfél ezer híradást és az azok által elért olvasók, nézők, hallgatók százezreit, akkor elmondhatjuk, hogy összességében magyarok millióihoz jutott el Mátyás király üzenete.
Mi a Mátyás király – Mecénás és katona című exkluzív, valamint három másik, könnyített installációjú kiállítást, a pannóváltozatú Hunyadi Mátyás életterei, a Bibliotheca Corviniana és a Pennaforgatók Mátyás király udvarában című tárlatokat vándoroltattuk, reneszánsz forgatagokat szerveztünk, interaktív foglalkoztatósátrakkal egész nyáron jelen voltunk a nemzetpolitikai táborokban és a nagyobb fesztiválokon, konferenciák társszervezői voltunk, vetélkedőket és számos más rendezvényt támogattunk. Az álruhás Mátyás király hű lantosával pedig a tanítási időszak nagy részében járta a Kárpát-medence magyar óvodáit és iskoláit. Elmondhatjuk, hogy az emlékév 2018. január 12-i szegedi megnyitásától kezdve eddig a pillanatig folyamatosan jelen voltunk a Kárpát-medencében, nemritkán egyazon időpontban zajló párhuzamos programokon is közreműködtünk.


Dósa Margit, Csibi Krisztina és Varga Gabriella a kolozsvári fáklyás felvonuláson • Fotó: Magyarság Háza


– Az „álruhás király” országjárása mellett mit tekint az emlékév legkülönlegesebb eseményének és mit a legjelentősebb eredményének?
– Jelentős eredménye az emlékévnek, hogy a támogatásunkkal megjelenhetett Az újraálmodott Róma című győri corvina hasonmás díszkiadása, a Magyar Nemzeti Bank különlegesen nagy méretű Mátyás-emlékérméket bocsátott ki, a Magyar Nemzeti Levéltár Merre járt Mátyás király? címmel korszerű és könnyen kezelhető számítógépes alkalmazást készített, a Visegrádi Mátyás Király Múzeum pedig elindította közel kétéves vándorútjára a Mátyás király várai című, a XV. század második felének várépítészetét és hadtörténetét hadieszközökkel, makettekkel és Mátyás-kori várak virtuális rekonstrukcióival megidéző kiállítását.
Mindenképpen a különlegességek között tartom számon azt, hogy Janek György atlétaedző és Foltán László kenus olimpiai bajnok tulajdonosok jóvoltából több helyszínen – például Csíksomlyón a pünkösdszombati búcsús szentmisén is – megtekinthette a közönség Mátyás király díszes halotti pajzsának és kálváriájának másolatát, és különlegesség Dulcz Gábor és Sitkei Balázs, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete két tagjának Mathias Rex tortakölteménye is, amelyet az érdeklődőknek szintén több alkalommal módjuk volt megízlelni.
Mindig szeretettel és hálával fogok visszaemlékezni a nagy király születésének 575. évfordulójára, amikor is Kolozsváron egy háromnapos programsorozat részeként 575 fáklyával vonultunk a Farkas utcai templomtól a Mátyás király emlékműig, s úgyszintén kedves emlék számomra az is, hogy szeptemberben Kanada-szerte: Edmontonban, Torontóban és Niagara Fallson is közös emlékezésre hívhattuk az ott élő magyarokat.
Jóleső érzéssel tekintek vissza arra, hogy a nagyvárosok, központi helyszínek mellett sok kis településre is eljutottunk és hogy Mátyás királyról szóló, az ő életét és uralkodását feldolgozó kiadványokkal, őt népszerűsítő eszközökkel sok kisgyermeket, iskolát és óvodát megörvendeztettünk.
Nagyon hálás vagyok munkatársaimnak, általános és szakmai tanácsadó testületünk tagjainak, partnerszervezeteinknek és a legkisebbtől a legnagyobbig minden magyar közösségnek, akik csatlakoztak a kezdeményezéshez és valamiképpen gazdagították a Mátyás király emlékév programsorozatát, ezzel is ráirányítva gyermekek és felnőttek figyelmét arra, hogy akkor maradhatunk meg magyarnak, ha megmaradunk kereszténynek, és akkor leszünk erősek, ha a szomszédos népekkel egy közösséget alkotunk.Mátyás király szülőházában. • Fotó: Vakarcs Lóránd


– A Magyarság Háza a Mátyás király emlékév záróeseményére készül. Hol, mikor és milyen programelemekkel fejeződik be ez a nagyszabású, összmagyar megemlékezéssorozat?
– Záróünnepségünk december 22-én, szombaton délután fél 5-kor Budapesten a Szent István-bazilikában Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Mátyás király emlékév fővédnökének köszöntőbeszédével kezdődik, majd a csíkszeredai Lux Aurumque Kamarakórus és a Madéfalvi Schola koncertjével folytatódik. Ezt követi majd az ünnepi szentmise, amelyet Snell György esztergom-budapesti segédpüspök és Kémenes Lóránt Zoltán kolozs-dobokai főesperes-plébános celebrál. Ezzel egy időben a Szent István téren megnyílik és 2019. január 20-ig látható lesz a Mátyás király – Mecénás és katona című exkluzív kiállításunk.
– Január 20-ig lesz látható? De hiszen akkor nem is ér véget a Mátyás-év!
– A gyakorlatban valóban nem, sőt a tárlat január után is folytatja vándorútját. Hasonlóképpen folytatja útját – mégpedig 2020 második feléig – a Visegrádi Mátyás Király Múzeum vándorkiállítása is, és tartogat még meglepetéseket a Magyar Nemzeti Levéltár is… Ez egy esztendőkön átnyúló emlékév, és éppen ez benne a szép!
 

Kérdezett: Varga Gabriella

MEGOSZTÁS