Diakónusszentelés Gyulafehérváron

0
2110

Advent harmadik vasárnapján, december 16-án, a gyulafehérvári  főegyházmegye  új diakónussal gazdagodott,  Jakubinyi György érsek szerpappá szentelte Bereczki Attilát. 

Bereczki Attila  • Fotók:  SIS

A diakónusszentelés szertartásának első mozzanataként András István, a szeminárium rektora szólította  a jelöltet, ezt követően pedig a főpásztor szólt hozzá és a jelenlévőkhöz. Jakubinyi György érsek homíliájában advent 3. vasárnapjának, az örömvasárnapnak a teológiai mondanivalójáról beszélt. Örüljetek, mert az Úr közel van – mondotta Pál apostol, Szofoniás próféta pedig egyenesen úgy fogalmaz, hogy örüljetek, mert az Úr köztetek van – fogalmazott a főpásztor. Az Úr számos módon jelen van egyházában, jelenlétének közvetítői a papok is, mely fele lépcsőfok a szerpapszentelés. A főpásztor ismertette  a diakónus kötelezettségeit s feladatait is a jelenlévőkkel.

A szentbeszéd után a jelölt ünnepélyes ígéreteket tett, s kinyilvánította, hogy vállalja a szolgálattal járó kötelezettségeket és feladatokat. A Mindenszentek litániájának elimádkozása után következett a szentelés mozzanata: a kézrátétel és a felszentelő ima. Az új diakónus magára öltötte a jellegzetes liturgikus ruhát, a dalmatikát, a főpásztor pedig átnyújtotta neki az evangéliumos könyvet, jelezve, hogy egyik legfontosabb feladata Isten igéjének hirdetése. Bereczki Attila az eucharisztia liturgiájánál már mint szerpap szolgált.

További fényképek ITT tekinthetők meg. 
A szerpapszentelés ITT látható.