Szent Miklós-nap Bereckben

0
2551

Öröm ünnepre kondultak meg a harangok a háromszéki Bereckben, az emberek a megszokott hétköznapokból kimozdulva igyekeztek templomuk és egyházközségük védőszentjének, Szent Miklósnak búcsú ünnepére. A templom zsúfolásig megtelt, hiszen rendkívüli eseménynek lehettek tanúi nemcsak a helyiek, hanem az idegenből érkező zarándokok is. A plébános, Csomós László elmondása szerint a templom előterét, a haranglábat újították fel az elmúlt hét folyamán, amelyhez a hozzájárulás elsősorban a berecki hívektől, a polgármesteri hivataltól, és különböző vállalatoktól származott. Az előteret teljesen felújították, a padlózattól a mennyezetig új arculatot kapott az Isten dicsőségére felszentelt Szent Miklós-templom. Ami leginkább szembetűnő, az a falu szülöttének, Gábor Áronnak a domborműve, amelyet Túri Török Tibor magyarországi szobrászművész készített és ajándékozott az egyházközség részére. A közbenjáró pedig az ugyancsak magyarországi Juhos Gábor volt.

Azért kerülhetett a dombormű az előtérbe, mert az ágyúöntő Gábor Áront, Bereck szülöttjeként ebben a templomban keresztelték meg, és emlékét a templomban is akarják őrizni a bereckiek.
A búcsús szentmisén részt vett Vargha Béla kézdi-orbai főesperes, aki megáldotta a templom felújított előterét és a szentmise főcelebránsa is volt. Az ige szolgálatát Pál Ferenc kézdiszentléleki plébános végezte, aki közvetlen szónoki beszédével buzdította a jelenlevőket a búcsú lényegére, hitben való kitartásra, a családban történő gyermeknevelésre, és az egyre inkább halogatott házasság szentségére. Ugyanakkor kiemelte, ha adakozunk, Szent Miklós példáját kövessük, ne kürtöltessük azt magunk előtt, hanem Istentől várjuk a jutalmunkat. A homília után ünnepélyes körülmények között az új egyháztanács 16 tagja a hívek és a papság jelenlétében letette esküjét.
A búcsús szentmisén részt vett a Comenius Általános Iskola diákserege, tanári kara és annak kórusa közreműködött és szebbé tette az ünnepet.